Radovi na kompletnoj obnovi i uređenju željezničkog stajališta Dubrava Zabočka su završili te je ishođena pravomoćna uporabna dozvola. Investitor i stručni nadzor nad realizacijom projekta bila je HŽ Infrastruktura d.o.o. dok su radove na rekonstrukciji izvodile Pružne građevine d.o.o. prema projektu Željezničkog projektnog društva d.d.

Projekt rekonstrukcije željezničkog stajališta obuhvatio je rekonstrukciju kolosiječne rešetke u duljini od oko 284 m, što podrazumijeva zamjenu tamponskoga sloja, tucanika, pragova i tračnica.

Postojeća uređena površina srušena je te je sagrađen novi bočni peron visok 55 cm i dug 168 m paralelno s kojim se nalazi rampa za pristup osoba smanjene pokretljivosti. Uređeno je i pristupno stubište koje je također prilagođeno osobama smanjene pokretljivosti.

Sagrađena je i nova peronska nadstrešnica kao i nadstrešnica za bicikle, pristupni put i parkiralište (2+1 za osobe smanjene pokretljivosti), vanjska rasvjeta, a okoliš je uređen.

Stajalište Dubrava Zabočka nalazi se na pruzi R201 Zaprešić – Čakovec, a radovi na njegovoj kompletnoj obnovi i uređenju vrijedni su 3,8 milijuna kuna (bez PDV-a).

Skip to content