HŽ Infrastruktura realizirala je još jedan veliki projekt obnove željezničke infrastrukture. Sa završetkom radova na poddionici Sisak Caprag – Sunja u rujnu je kompletirana obnova čitave dionice od Grede do Sunje u duljini od 30 kilometara. Radove koji su počeli 2018. izvodile su Pružne građevine, a njihova vrijednost iznosila je 205 milijuna kuna.

S obnovom pružne dionice osigurani su tehnički uvjeti za podizanje brzine pa je tako na pružnoj dionici Greda – Sisak TK najveća dopuštena brzina podignuta na 140 km/h, a na dionici Sisak Caprag – Sunja na 120 km/h.

U sklopu projekta izvedena je kompletna obnova gornjega pružnog ustroja koja je obuhvatila ugradnju zaštitnoga sloja pruge (tamponski sloj), zamjenu tucaničkoga zastora, zamjenu starih drvenih pragova novima, armiranobetonskim te zamjenu starih tračnica novima. Također su izvedeni radovi na usklađivanju i obnovi elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava te na usklađivanju i prilagodbi ostalih funkcionalnih dijelova željezničke pruge predviđenome zahvatu. U stajalištima Stupno i Brđani Krajiški izgrađeni su novi peroni, a sintetičkim i drvenim popođem uređeno je 13 željezničko-cestovnih prijelaza.

Pružna dionica Greda – Sunja jest dionica željezničke pruge Zagreb GK – Sisak – Novska koja se nalazi na koridoru RH1 (sporedni ogranak) i istodobno je vrlo važna za daljinski i regionalni željeznički prijevoz središnje Hrvatske te za gradski i prigradski željeznički prijevoz na području Siska, Sunje i Novske. Prugom teče mješoviti prijevoz. Najveća dopuštena masa vlakova na cijeloj duljini je D4 (22,5 t/o i 8 t/m), a zaustavni put na pruzi iznosi 1000 m. Pruga je elektrificirana, s time da je elektrifikacijski sustav obnovljen 2008. Vrsta signalno-sigurnosnog i prometno-upravljačkog osiguranja je APB (automatski pružni blok), dok su u kolodvorima ugrađeni relejni uređaji. Promet teče u kolodvorskome razmaku.

Inače, posljednji je put pružna dionica Greda – Sunja obnovljena u periodu od 1974. do 1976. U međuvremenu je pružna dionica devastirana tijekom Domovinskoga rata, a poslije su obnova i održavanje bili svedeni na najmanju moguću mjeru te je na više mjesta uvedeno ograničenje brzina na 20 km/h.

Velimir Šporčić, voditelj projekta obnove dionice pruge od Grede do Sunje, nije krio zadovoljstvo obavljenim poslom:

– S obzirom na sve okolnosti, od pandemije do potresa, radovi su izvedeni u roku i na najbolji mogući način. Sve izazove rješavali smo u hodu i danas imamo praktički 30 kilometara nove pruge koja će pridonijeti sigurnosti i udobnosti, ali i prilično skratiti vrijeme putovanja stanovnika sisačkoga kraja. HŽ Infrastruktura planira daljnju obnovu pruge M502 pa se trenutačno izvode intenzivni radovi na pružnoj dionici Sunja – Hrvatska Dubica dugoj 25 km u vrijednosti od 107 milijuna kuna. Također, u prvome tromjesečju sljedeće godine planira se nastavak radova do Novske.

Obnova kompletne pružne dionice Greda – Novska preduvjet je za ugradnju i prilagodbu novoga signalno-sigurnosnog i prometno-upravljačkog podsustava i za preusmjeravanje željezničkog prometa na prugu Zagreb GK – Sisak – Novska tijekom radova na rekonstrukciji i izgradnji drugoga kolosijeka pružne dionice Dugo Selo – Novska.

Skip to content