Na sjednici održanoj 20. travnja Vlada RH donijela je Odluku o financiranju projekta “Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok“, čime će se osigurati sredstva za financiranje troškova projekta prihvatljivih za sufinanciranje iz EU-ovih fondova, a koji su procijenjeni na iznos od 80,8 milijuna eura ili 614,4 milijuna kuna. Time se jamči neometano provođenje projekta u skladu s planiranom dinamikom.

Do pozitivnog okončanja cjelokupnog postupka dodjele sredstava iz EU-ovih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. sredstva će osigurati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projekt se planira financirati u razdoblju od tri godine od ugovaranja. Podsjetimo, u veljači je JASPERS potvrdio pripremljenost projekta, nakon čega su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te HŽ Infrastruktura kao korisnik projekta nastavili s pripremom projekta. Trenutačno je, kako je napomenuo ministar Butković na sjednici Vlade RH, dokumentacija u završnoj fazi usuglašavanja s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU te se u roku od dva tjedna po završetku tog procesa očekuje prijava Neovisnoj kontroli kvalitete  (Independent Quality Review – IQR) u sklopu JASPERS-a. Potom slijedi i prijava projekta za sufinanciranje Europskoj komisiji, koja bi trebala donijeti odluku u roku od tri mjeseca.

Skip to content