U petak 6. travnja 2018. godine na četiri željezničko-cestovna prijelaza HŽ Infrastruktura i Policijska uprava karlovačka provele su edukativno-preventivnu akciju „Vlak je uvijek brži“. Akcija je održana na željezničko-cestovnom prijelazu „Orlovac – Karlovac“, na željezničko-cestovnim prijelazima u gradovima Dugoj Resi i Ogulinu te na željezničko-cestovnom prijelazu „Donji Zvečaj“.

Tijekom provođenja aktivnosti predstavnici policije, lokalne zajednice i HŽ Infrastrukture sudionike u prometu upućivali su na sigurno prelaženje preko pruge i dijelili im promidžbene letke, a sve u cilju podizanja razine svjesnosti sudionika u prometu pri prelaženju preko željezničko-cestovnih prijelaza.

U ime HŽ Infrastrukture u akciji su sudjelovali Tihomir Španić, direktor Sektora za promet, i Mirko Franović, direktor Sektora za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, dok je akciju na prijelazu u Donjem Zvečaju podržala i Sanja Doležal.

Osim govora o ulaganjima u podizanje razine sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima istaknuta je i važnost edukacije sudionika u prometu o potrebi poštivanja prometnih pravila kako bi se smanjio broj nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima.

Budući da svjetski podatci pokazuju to da su uzroci takvih nesreća u 95 posto slučajeva nesmotrenost i nepoštovanje prometnih pravila i prometne signalizacije sudionika u prometu (vozača osobnih vozila, motociklista, biciklista i pješaka), akcijom „Vlak je uvijek brži“ namjera je promijeniti pogrešnu percepciju da su nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima isključivo problem željeznice.

 

Skip to content