HŽ Infrastruktura donijela je dvije odluke kojima se zakupnicima koji su sklopili ugovore o zakupu za poslovni prostor ili zemljišta za obavljanje komercijalne djelatnosti, a kojima je zbog uvođenja mjera pomoći zakupnicima u borbi s posljedicama utjecaja pandemije koronavirusa COVID-19, ispunjenje sklopljenog ugovora postalo pretjerano otežano ili bi im nanosilo pretjerano veliki gubitak:

  1. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb kao zakupodavac, produljuje rok dospijeća zakupnina za 2020. godinu i to za 3 (tri) mjeseca u odnosu na ugovoreni datum dospijeća plaćanja zakupnine, počevši od 01.03.2020. do 31.12.2020. godine;
  2. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb kao zakupodavac, isključivo uz ispunjenje kriterija navedenih u Obrascu, otpisat će zakupnine za travanj 2020. zakupnicima koji u razumnom roku dostave uredno ispunjen i potpisan Obrazac, u kojem zakupnici izjavljuju točne podatke pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

HŽ Infrastruktura donijela je i odluku kojom se zakupnicima koji su sklopili ugovore o zakupu za poslovni prostor koji se nalazi u zgradi Zagreb Glavnog kolodvora u Zagrebu, a koja uslijed posljedica potresa od 22.03.2020. nije uporabljiva, otpisuju zakupnine za cijelo vrijeme dok traju popravci, odnosno dok se zgrada Zagreb Glavnog kolodvora u kojoj se nalaze predmeti zakupa ne vrati u uporabu odnosno dok se ne otvori za putnike korisnike usluga u željezničkom prijevozu.

Prilog:

Skip to content