Od 14. do 16. prosinca na Zagrebačkom pristaništu u Rijeci proveden je državni tehnički pregled teretnog dijela željezničkog kolodvora, koji je rekonstruiran u sklopu strateškog projekta RH koji HŽ Infrastruktura provodi zajedno s Lučkom upravom Rijeka. Na dijelu projekta kojemu je investitor HŽ Infrastruktura preostalo je još ishođenje uporabne dozvole, što se očekuje početkom 2022. godine.

Ugovorena je vrijednost projekta 25,2 milijuna eura, a 85 posto sredstava sufinancirano je iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Radove je izvelo SŽ-Železničko gradbeno podjetje Ljubljana d.d., a usluge nadzora nad izvođenjem radova pružila je zajednica gospodarskih subjekata Institut IGH d.d. i Investinženjering d.o.o.

Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište podijeljena je u tri etape.

HŽ Infrastruktura investitor je radova prve etape, koji su počeli u listopadu 2019., a završili u listopadu 2021. Radovi su obuhvatili rekonstrukciju teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka, gdje je rekonstruirano i produljeno 12 kolosijeka i izvlačnjak, izrađena je kabelska kanalizacija, ugrađeni su telekomunikacijski kabeli, kabeli napajanja i rasvjete te su izvedeni radovi na kontaktnoj mreži i donjem ustroju radi poboljšanja nosivosti i odvodnje podloge.

Unatoč radovima na rekonstrukciji teretnog kolodvora prometovanje vlakova ni u jednom trenutku nije bilo obustavljeno. Naime, prvo se izvodila rekonstrukcija šest kolosijeka na sjevernoj strani kolodvora, a za to vrijeme preostalim kolosijecima tekao je željeznički promet. Potom je željeznički promet preusmjeren na novoizgrađeni sjeverni dio, a radovi su se preselili na šest kolosijeka na južnoj strani kolodvora.

Lučka uprava Rijeka investitor je radova druge i treće etape projekta. Druga etapa odnosi se na izradu priključka kolosiječnih postrojenja i izgradnju kabelske kanalizacije na području spoja rekonstruiranih kolosijeka teretnog kolodvora Rijeka i terminala na postojeće stanje. Treća etapa projekta obuhvaća izgradnju četiriju kolosijeka duljine 400 metara na novome dijelu kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu te dvaju kolosijeka za portalne dizalice koje će skidati kontejnere i stavljati ih na vlak.
“Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište” već je drugi projekt HŽ Infrastrukture proveden u suradnji s Lučkom upravom Rijeka, nakon projekta “Rijeka Brajdica”, koji je završen prošle godine. Kao rezultat spomenutih dvaju projekata Rijeka će kao najveća hrvatska luka imati modernizirane teretne kolodvore s povećanim ukrcajnim i iskrcajnim kapacitetima. Od završetka radova na Brajdici već je zabilježen rast udjela kontejnerskih vlakova u teretnom prijevozu te on sada iznosi 21 posto, što je pet posto više nego 2020., prije završetka radova. Očekuje se da će po završetku cjelokupnog projekta “Zagrebačko pristanište” doći do daljnjeg rasta prijevoza tereta željeznicom.

Voditelj projekta Marko Kukić

O provedbi projekta “Zagrebačko pristanište” voditelj projekta Marko Kukić iz Sektora za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova HŽ Infrastrukture rekao je:

– Iznimno sam zadovoljan realizacijom ovoga projekta. Nakon uspješno provedenog državnog tehničkog pregleda ne postoje nikakve prepreke za izdavanje uporabne dozvole. Zapravo je najzahtjevnije bilo to što je naš projektni tim istovremeno radio na dva europska projekta, “Rijeka Brajdica” i “Zagrebačko pristanište”. Uz to što sam bio voditelj tih dvaju projekata, u isto vrijeme sudjelovao sam kao član u još dva projektna tima. Međutim, i Brajdicu i Zagrebačko pristanište uspješno smo završili te bih ovim putem pohvalio članove projektnog tima, a najviše zamjenicu Milicu Nikolić i člana projektnog tima Ivana Zovkića, za izvrsno obavljen posao.

Skip to content