U nedjelju 25. veljače članovi Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o. posjetili su Ogulin, zahvalili i dali podršku radnicima HŽ Infrastrukture koji čiste i održavaju pruge te u pratnji novinarskih ekipa snjegočistačem i pružnim vozilom obišli dionicu pruge od Ogulina do Moravica. Radi se o jednoj od najzahtjevnijih dionica, a koja se, kao i cijela željeznička mreža, redovito čisti i održava kako bi se osiguralo funkcioniranje željezničkog prometa u ovim ekstremnim uvjetima koji su zahvatili cijelu zemlju.

Sve dežurne ekipe i raspoloživi strojevi HŽ Infrastrukture danonoćno su na terenu, a posebno su angažirani na čišćenju pruga kroz Liku i Gorski kotar. Pruge su prohodne za sve vlakove ali se u ovakvim situacijama ne preporuča prometovanje nagibnim vlakovima zbog njihove lagane konstrukcije. Organizacija linija je u nadležnosti prijevoznika te se prijevoz odvija sukladno tehničkim mogućnostima i vremenskim prilikama.

Proteklih dana najviše poteškoća bilo je uslijed velikih zapuha koji su na određenim dijelovima dosezali i do dva metra. Održavanje prohodnosti na nekim lokacijama gdje pruga prolazi kroz usjeke širine tri metra, a u situaciji ovako velikih padalina u kombinaciji s izuzetno jakim vjetrom, zahtjeva duže vrijeme čišćenja. Stoga je krajem prošlog tjedna došlo do dužih kašnjenja pojedinih vlakova na ličkoj pruzi, no u svakom trenu je bila zajamčena sigurnost prometa i putnika.

HŽ Infrastruktura posjeduje 5 snjegočištača, od kojih su tri locirana u Ogulinu, a dva Rijeci i svi navedeni su u uporabi. Također, u rujnu prošle godine isporučena su i dva nova snjegočistača. Ova je oprema u postupku nabave i financira se putem kredita EBRD-a kako bi se zamijenila dva najstarija snjegočistača kojima HŽ Infrastruktura raspolaže.

Javna nabava za predmetne strojeve pokrenuta je u travnju 2015. godine upravo u svrhu dugoročnog osiguranja opreme za čišćenje snijega. Ugovor je s dobavljačem potpisan krajem kolovoza 2016. godine, dok je isporuka bila krajem rujna 2017. Nakon toga, proizvođač je pokrenuo proces ishođenja certifikata koji su nužni HŽ Infrastrukturi za dobivanje dozvole za puštanje u promet.

Od certifikacijske kuće dokument je zaprimljen 16. siječnja, a od proizvođača 29. siječnja. HŽ Infrastruktura je odmah svu dokumentaciju objedinila i 31. siječnja poslala zahtjev i pripadajuću dokumentaciju Agenciji za sigurnost željezničkog prometa, od koje očekujemo rješenje za puštanje u promet jer bez toga strojevi ne smiju na prugu.

Dežurne ekipe HŽ Infrastrukture će i nadalje pratiti situaciju i neprekidnim angažmanom na terenu omogućavati funkcioniranje željezničkog prometa.

 

Skip to content