U ponedjeljak 16. prosinca 2019. svečano će biti otvorena novoizgrađena pruga  Gradec – Sveti Ivan Žabno. Svečanost će započeti u željezničkom kolodvoru Sveti Ivan Žabno, otkuda će se uzvanici uputiti na prvu vožnju vlakom do Gradeca i natrag.

Željeznička pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno prva je novoizgrađena pruga u Hrvatskoj nakon 52 godine. Predviđena je za lokalni prijevoz, a njezina je svrha približiti Grad Bjelovar i bjelovarsku regiju Gradu Zagrebu te bolje povezati Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku i Zagrebačku županiju.

Njome će se stanovnicima regije omogućiti brža i kvalitetnija dnevna migracija na posao i školovanje, a putovanje od Bjelovara do Zagreba trajat će oko jedan sat što znači da će se skratiti za oko 50 minuta.

Dovršetkom projekta Rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici od Dugog Sela do Križevaca, vrijeme vožnje između Bjelovara i Zagreba trajat će i manje od jednog sata.

Jednokolosiječna, neelektrificirana željeznička pruga duga je 12,2 km te je projektirana za brzinu od 120 km/h. Prilikom izrade projektne dokumentacije definirani su gabariti pružne dionice koju se u budućnosti može i elektrificirati.

Vrijednost projekta, koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Kohezijskog fonda, iznosi 258 milijuna kuna.

Projekt izgradnje nove pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno obuhvatio je:

  • izgradnju donjega i gornjega pružnog ustroja s nasipima, zasjecima, usjecima, odvodnjom pruge i željezničko-cestovnim prijelazima
  • izgradnju triju nadvožnjaka, triju podvožnjaka i jednog mosta
  • rekonstrukciju državnih, lokalnih i županijskih cesta u duljini od 1,3 km
  • izgradnju novih spojnih i obilaznih cesta te poljskih i šumskih putova u duljini od oko devet kilometara
  • izgradnju triju željezničkih stajališta s nadstrešnicama i parkiralištima za osobna vozila i za bicikle u Lubenoj, Remetincu Križevačkom i Hagnju
  • rekonstrukciju stajališne zgrade u Gradecu te postojećega željezničkog kolodvora Sveti Ivan Žabno, gdje je izgrađena i nova kolodvorska zgrada s parkiralištima za osobna vozila i za bicikle
  • ugradnju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za željezničke pruge od važnosti za lokalni promet
  • izgradnju elektroenergetskih priključaka te vanjske i unutarnje rasvjete
  • izgradnju barijera za zaštitu od buke.

 

             

Skip to content