Vijadukt Carevdar

Vijadukt Carevdar

U sklopu projekta “Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica” trenutačno se izvode radovi duž cijele dionice duge 42,6 km.

Paralelno se radi na otvorenoj pruzi, na nadvožnjacima Križevci, Vuk, Lepavina 2, Danica i Šoderica, vijaduktima Carevdar, Komari i Vojakovački Kloštar, na kolodvorskoj zgradi u Novome Drnju te na izgradnji željezničkoga mosta preko rijeke Drave u Botovu.

Na otvorenoj pruzi izvode se zemljani radovi te radovi na donjemu ustroju i izmještanju instalacija, i to na dionici od kolodvora Križevci do kolodvora Lepavina te na dionici od kolodvora Koprivnica do kolodvora Novo Drnje. Na dionici od kolodvora Novo Drnje do državne granice s Mađarskom zasad se izvode samo radovi na izmještanju instalacija.

Što se tiče objekata, završeni su radovi na velikome broju propusta, a na nadvožnjaku Križevci izvedena je armiranobetonska konstrukcija. Na vijaduktima Carevdar i Komari izvedeni su armiranobetonski piloti i većina temelja, dok je na vijaduktu Carevdar završen i dio stupova. Na nadvožnjaku Lepavina 2 izveden je velik dio iskopa zemljanoga materijala, dio donje armiranobetonske ploče i dio sustava odvodnje. U kolodvoru Novo Drnje u većoj mjeri izvedeni su nasipi.

Kolodvor Novo Drnje

Kolodvor Novo Drnje

Izvođač radova, turska tvrtka Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S, koja trenutačno na projektu ima angažiranih 430 radnika, počela je i radove na temeljenju nadvožnjaka Danica i nadvožnjaka Šoderica.

Također, na kolodvorskoj zgradi Novo Drnje izvode se radovi na sustavu odvodnje te radovi na temeljima kontaktne mreže.

Napreduju i radovi na donjemu ustroju mosta Drava, koji će biti dug 338 metara i izgrađen za dvokolosiječnu prugu. Donja konstrukcija mosta, koja će se sastojati od dvaju upornjaka i dvaju stupova, bit će izgrađena od armiranoga betona, dok će gornja konstrukcija mosta oblikom biti slična postojećoj i izgrađena od čelika. Čelična mosna konstrukcija trebala bi iz tvornice početi stizati početkom ožujka 2022., kada se na gradilištu očekuje i dodatnih 90 radnika.

Do sada su na mostu Drava izvedeni svi armiranobetonski piloti, jedan od ukupno dvaju upornjaka, dio dubokoga temeljenja jednoga od dvaju stupova kao i potporni zidovi ispred mosta i iza njega.

Do kraja veljače plan je nastaviti sa svim aktivnostima na navedenim lokacijama kao i započeti radove na pothodnicima i peronima stajališta Majurec i Peteranec. Zbog radova na pothodnicima na navedenim lokacijama bit će montirani provizoriji.

Ukupna vrijednost projekta “Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica” jest 350 milijuna eura, a prihvatljivi troškovi sufinanciraju se iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

FOTO Radovi
Skip to content