U dogovoru s Fakultetom prometnih znanosti za studente i profesore toga fakulteta 3. srpnja organiziran je obilazak radova na projektu Dugo Selo – Križevci, koji je sufinanciran EU-ovim sredstvima. Prvo su u terenskome uredu u Vrbovcu voditelj projekta Tihomir Lažeta i njegov zamjenik Alen Križić održali kratku i zanimljivu prezentaciju kojom su studente upoznali s procesima koji su potrebni za provedbu jednog tako složenog projekta te s trenutačnom situacijom, odnosno s dosad odrađenim. Istaknuti su i brojni izazovi s kojima se HŽ Infrastruktura kao naručitelj i investitor susreće kada se govori o samim radovima, ali i o regulaciji prometa, jer se radovi izvode na najprometnijemu željezničkom koridoru u Hrvatskoj. Naime, tijekom studentskog posjeta pruga od Vrbovca do Križevaca bila je zatvorena za željeznički promet od 1. do 5. srpnja jer su to zahtijevali radovi na samome terenu.   Upravo taj dio gradilišta na području mosta Črnec studenti su prvo obišli. Kako je istaknuo Lažeta, u tih pet dana tijekom kojih je u cijelosti bio obustavljen željeznički promet izvodili su se radovi koji su uključivali demontažu i montažu kontaktne mreže, izradu donjeg i gornjeg pružnog ustroja na dijelu prespoja i devijacije, prebacivanje signalno-sigurnosnih uređaja APB-a, demontažu željezničko-cestovnog prijelaz itd.

Nakon lokacije kod mosta Črnec delegacija FPZ-a uputila se na gotovo dovršen nadvožnjak br. 9 na lokaciji Potočec, koji bi do kraja mjeseca trebao biti otvoren za promet. S te pozicije odlično se vide novi dograđeni kolosijek te uz njega postavljeni bukobrani. Tako će, naime, izgledati pruga u cijeloj svojoj duljini kada sve bude završeno. Potom obišli su kolodvor Gradec, gdje je jedan peron s nadstrešnicom izgrađen, a drugi peron i pothodnik se grade. Kao i prethodna gradilišta koja su bila obuhvaćena obilaskom, i to gradilište polako počinje poprimati konačnu vizuru. Posjet je završio obilaskom kolodvora u Križevcima gdje se također izvode radovi. U sklopu obilaska najavljeno je da bi svi radovi na poddionici Vrbovec – Križevci, dugoj 20 kilometara, trebali biti završeni do kraja listopada. Obilazak gradilišta studenti su ocijenili vrlo zanimljivim i korisnim.