Razorni potres koji je krajem prošle godine zadesio Petrinju te šire područje Banovine znatno je oštetio kolodvorsku zgradu u Sisku, no zabilježena su i druga oštećenja željezničke infrastrukture na širem sisačkome području. Stoga se tijekom veljače i ožujka izvode radovi sanacije oštećenja.

U kolodvoru Sisak potresom urušeni zabatni zid zgrade sa sjeverne strane pješačkog prijelaza oštetio je mimoilaznu ogradu te je urušeni materijal onemogućio korištenje prijelaza. Također, zbog stanja oštećenih zgrada sa sjeverne i južne strane koje prijete daljnjim urušavanjem (uslijed naknadnih potresa, vjetrovnog opterećenja itd.) postojeći, inače vrlo frekventan, pješački prijelaz postao je opasan za korištenje te su radi osiguranja sigurnosti pješaka zaposlenici Nadzornog središta Zagreb predložili da se prijelaz privremeno izmjesti oko 25 metara zapadnije. Za taj zahvat ishođena je suglasnost Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Radove izmještanja prijelaza izvodili su tvrtka Pružne građevine te djelatnici HŽ Infrastrukture, Područne radne jedinice za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Centar, Logistika održavanja Zagreb Zapadni kolodvor. Izvedeni su radovi izrade i montaže mimoilaznih ograda, ugradnje betonskih rubnjaka kao i ugradnje sintetičkog popođenja prijelaza, a postavit će se i zaštitna ograda s južne strane te se asfaltiraju prilazne staze kao i dijelovi prijelaza između kolosijeka. Radi osiguranja trokuta preglednosti potrebno je ukloniti pojedine objekte, što je djelomično i učinjeno.

Pružne građevine izvode i sanaciju oštećenja nastalih zbog potresa na podvožnjaku „Kukuljevićeva“, nedaleko od samog kolodvorskog područja. Naime, u potresu su bili oštećeni ležajni „kvaderi“ te ležajna greda upornjaka U2. Za potrebe hitnih sanacijskih radova IGH je izradio izvedbeni projekt te su radovi izvedeni tijekom veljače. Projektom sanacije obuhvaćeni su i radovi redovitog održavanja: obnova antikorozivne zaštite čeličnih stupova i ograde podvožnjaka kao i sanacija odvodnje ploče na spoju slivnika i vertikale odvoda. Kao što je vidljivo na fotografijama, u tijeku je čišćenje korozije sa stupova pjeskarenjem, za što je bilo potrebno zatvoriti gradsku prometnicu. Postavljena je radna skela te zaštitna pregrada koja sprječava raspršivanje pijeska. Ograda podvožnjaka čisti se ručno, a nakon čišćenja nanosi se zaštitni temeljni epoksidni te završni poliuretanski premaz.

Skip to content