Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju rabljenih osobnih i teretnih vozila EB-1001/22 2.3.1/DP bio je objavljen 3. rujna 2022. godine na internetskoj stranici društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb (www.hzinfra.hr).

Obavijest o raspisivanju javnog poziva bila je objavljena 3. rujna 2022. godine u Jutarnjem listu.

Rok za predaju ponuda bio je 19. rujna 2022. godine predajom pošiljke u poštanskom uredu do 24 sata.

Otvaranje ponuda održano je dana 21. rujna 2022. godine u prostorijama društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Sektor nabave, Sarajevska 43, Zagreb.

Po provedenom javnom pozivu za prikupljanje ponuda za kupnju rabljenih osobnih i teretnih vozila, a temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude i Odluke o odabiru broj 3-342/22-P od 24. listopada 2022. godine, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

CEPELIN- VL.ANAMARIJA MATIĆ,
Velikopoljska 2a, 10000 Zagreb
OIB 81363721800

S navedenim ponuditeljem sklopit će se ugovor o kupoprodaji vozila prema uvjetima iz javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju rabljenih osobnih i teretnih vozila EB-1001/22 2.3.1/DP objavljenog 3. rujna 2022. godine.

U Zagrebu, 25. listopada 2022. godine

Prilozi:

Skip to content