Ugradnja elektropostavne sprave, travanj 2023.

VINKOVCI-VUKOVAR, svibanj 2023.

Provedba projekta modernizacije pruge Vinkovci – Vukovar, pruge od značaja za međunarodni promet, na cijeloj trasi ulazi u završnu fazu radova.

Kolosiječni radovi na projektu „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar“ u visokom su stupnju dovršenosti. U kolodvoru Vukovar treba dovršiti izvlačnjak, za što je preduvjet stabilizacija pokosa izgradnjom potpornoga zida. Radovi na zgradama za smještaj elektroničkih signalno-sigurnosnih uređaja u Đergaju i Vukovaru završeni su, a radovi na rekonstrukciji dijela prijamne zgrade u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje su pri kraju. U tijeku su i završni radovi poput brušenja tračnica, uređenja varova, završnog uređenja pristupnih puteva, ugradnje pružne opreme te uređenja kolodvora i stajališta. Svodna cesta u Bršadinu, koja ima vlastitu građevinsku dozvolu, završena je i uskoro se očekuje zahtjev izvođača za njezin tehnički pregled.

Što se tiče radova na elektroenergetskome podsustavu, završeni su radovi na elektrovučnoj podstanici (EVP) Jankovci. S obzirom na to da se radi o zasebnoj dozvoli, izvođač je zatražio interni tehnički pregled HŽ Infrastrukture i on će biti proveden tijekom svibnja. Nakon što svi preduvjeti budu ispunjeni, očekuje se zahtjev za tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole.

Završeni su i radovi na izgradnji i regulaciji kontaktne mreže. Tijekom svibnja u planu je dovršetak internih ispitivanja postrojenja sekcioniranja kontaktne mreže Vinkovci koja provodi izvođač te pregled izvedenih radova koji će provesti predstavnici nadzora i HŽ Infrastrukture.

Napreduju i radovi na rasvjeti u kolodvorima i stajalištima, a u visokoj fazi dovršenosti je i montaža opreme za napajanje sustava grijanja skretnica.

Što se tiče prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava, u tijeku je ugradnja vanjskih elemenata uređaja u kolodvorima i na otvorenoj pruzi, a počelo je i ispitivanje unutarnje opreme. Ugradnja novih uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza u visokoj je fazi dovršenosti. Uskoro se očekuje ispitivanje kompletnoga sustava, uključujući ispitivanje softvera.

Skip to content