Kontaktna mreža u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje

Na pruzi Vinkovci – Vukovar u ponedjeljak 15. travnja 2024. u 8.00 sati u kontaktnu mrežu trajno će biti pušten napon od 25 kV.

Puštanje napona od 25 kV u kontaktnu mrežu na pruzi Vinkovci – Vukvoar dio je završnih radova na projektu nadogradnje i elektrifikacije pruge M601 Vinkovci – Vukovar.

Zato ovim putem pozivamo putnike, željezničko osoblje i stanovništvo uz prugu Vinkovci – Vukovar, posebno stanovnike Vinkovaca, Nuštra, Bršadina, Vukovar-Borova naselja i Vukovara na dodatan oprez, ističući da je opasno po život i strogo zabranjeno:

  • kretati se uzduž pruge unutar ili izvan kolosijeka, hodati po tračnicama ili stajati na njima
  • dodirivati tijelom ili nekim predmetom metalne konstrukcije i vodiče kontaktne mreže
  • dodirivati elektrovučna vozila i električne naprave na njima
  • penjati se na krovove zatvorenih vagona, vagonske cisterne, otvorene teretne vagone, lokomotive, pružna vozila
  • približavati se i dirati prekinute vodiče i predmete koji vise odnosno vodiče koji su pali na zemlju
  • prislanjati ili slagati materijal ili predmete uz metalne konstrukcije kontaktne mreže
  • premošćivati tijelom ili metalnim predmetima tračnice kolosijeka.

Ukratko o projektu:

Radovi na projektu „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar“ u završnoj su fazi. Po ishođenju svih dozvola i odobrenja vlakovi će na toj relaciji voziti brzinom do 120 km/h te će se skratiti vrijeme putovanja za oko 50 posto.

Cilj projekta je povećati opseg željezničkoga teretnog prijevoza i prekrcaja robe u luci Vukovar, postići bolju povezanost željezničkoga putničkog prijevoza Vukovarsko-srijemske županije s glavnim prometnim koridorima te podići razinu udobnosti i sigurnosti putovanja.

Projekt modernizacije i elektrifikacije pruge Vinkovci – Vukovar doprinijet će gospodarskome razvoju lokalne zajednice, šire regije Vinkovaca i Vukovara te u konačnici istočnog djela Hrvatske. Projektom su obuhvaćeni rekonstrukcija, obnova i elektrifikacija jednokolosiječne željezničke pruge duljine 18,7 kilometara, rekonstrukcija kolodvora Vukovar-Borovo Naselje i Vukovar te stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača, izgradnja novog mosta Bobotski kanal, obnova mosta Vuka te osiguranje i uređenje željezničko-cestovnih prijelaza.

Vrijednost projekta iznosi 72 milijuna eura, od čega je 85 posto bespovratnih sredstava sufinancirano iz fondova Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Puštanje u promet modernizirane pruge u potpunoj funkciji očekuje se u drugoj polovini ove godine.

Zajedno do fondova EU

Skip to content