Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica

Nova pruga Lepoglava – Krapina/Sveti Križ Začretje dio je projekta modernizacije i gradnje željezničke infrastrukture od Čakovca i Varaždina prema Zaboku i Zagrebu. Projekt će uključivati modernizaciju željezničkog spoja između Čakovca i Lepoglave te Krapine/Svetog Križa Začretja i Zaboka duljine oko 54 km te gradnju novog spoja između Lepoglave i Krapine/Svetog Križa Začretja duljine oko 19 km. Pruga će biti elektrificirana i građena za brzine do 160 km/h.

Studijska dokumentacija uključuje izradu Studije povezivanja „Lepoglavskom spojnicom“ unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske s idejnim rješenjima, Studije izvodljivosti te Analizu troškova i koristi za odabrano idejno rješenje. U sklopu studijske dokumentacije analizirat će se i utjecaj na okoliš kao podloga za izradu daljnje dokumentacije vezane uz izradu Studije utjecaja na okoliš u sljedećoj fazi projektiranja.
Nova pruga odgovor je na strateške ciljeve Republike Hrvatske za većim korištenjem ekološki održiva, energetski učinkovita i višestruko sigurnijeg javnog prijevoza, odnosno kvalitetnijim korištenjem željezničkog sustava u većim hrvatskim aglomeracijama i između funkcionalnih podregija tako da suvremena željeznica postaje ključ brzog, udobnog, sigurnog i ekološki prihvatljivog putovanja. Pruga ispunjava i ciljeve regionalnog Masterplana integriranog prijevoza putnika, a to je bolja i brža pristupačnost sjeverne Hrvatske prema zagrebačkoj regiji i južnoj Hrvatskoj. Pruga je vrlo važna i za lokalni prijevoz, jer će osim povezivanja većih gradova igrati i ključnu ulogu u integriranom prijevozu putnika u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji i time omogućiti učestala i brza putovanja na posao i u školu velikom broju građana u sjevernoj prometnoj podregiji. Pruga ima važnost i za teretni prijevoz, kako u tranzitu tako i u poboljšanju konkurentnosti gospodarstva sjeverne Hrvatske.

Nova pruga Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Zagreb omogućit će kraća putovanja vlakom nego do danas, tako da će putovanje od Čakovca do Zagreba trajati do 60 minuta i omogućiti povezivanje regije od 300.000 stanovnika sjevera Hrvatske sa Zagrebom.

Gradnja nove pruge uklapa se u europske strategije prometnog razvoja koje favoriziraju željeznicu kao brz, učinkovit i ekološki prihvatljiv način prijevoza. Pridonijet će razvoju integriranog prijevoza putnika (IPP) u sjevernoj Hrvatskoj, koji je odgovor na izazove mobilnosti, jer osigurava povezanost čitave sjeverne regije međusobno i sa Zagrebom. Regionalna povezanost sa Zagrebom pridonosi boljim poslovnim mogućnostima, kvaliteti života, rastu BDP-a i smanjenju iseljavanja stanovništva.

Dokumentacija je podloga za izradu daljnje projektne i prostorno-planske dokumentacije (idejni projekt, izmjena/usklađivanje prostorno-planske dokumentacije, utjecaj na okoliš, glavni projekt te otkupa zemljišta i ishođenje građevinske dozvole, koji su preduvjet za gradnju pruge).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu studijske dokumentacije ukupne vrijednosti 13.871.100,00 kuna i prihvatljivih troškova u iznosu 11.209.350,00 kuna, od čega EU sufinancira 9.527.947,50 kuna, potpisali su 17. prosinca 2018. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU) i HŽ Infrastruktura.

HŽ Infrastruktura je sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d. i Rijekaprojekt d.o.o. 10. veljače 2020. godine potpisala ugovor za izradu studijske dokumentacije za projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“.

Ugovor izrade studijske dokumentacije vrijedan je 6.195.000,00 kuna (bez PDV-a), od kojih Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. sufinancira 85 posto sredstava, a 15 posto HŽ Infrastruktura.

Rok za izradu studijske dokumentacije jest 13 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

Potpisivanje ugovora za studijsku dokumentaciju