Pripremni sastanakDana 10. ožujka 2023. održan je pripremni sastanak predstavnika izvođača radova, stručnoga nadzora i naručitelja na projektu osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, i to u dijelu koji se odnosi na osiguranje ukupno 68 željezničko-cestovnih i jednoga pješačkog prijelaza.

Izvođač radova jest tvrtka Altpro, stručni nadzor obavlja zajednica gospodarskih subjekata koju čine Mobilita Evolva i Mobilita Vision, dok je HŽ Infrastruktura u ulozi naručitelja. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 11.277.921,52 eura.

Projektom je predviđeno osiguranje i modernizacija ukupno 94 željezničko-cestovna i jednoga pješačkog prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima, a ugovaranje modernizacije preostalih 26 željezničko-cestovnih prijelaza u postupku je nabave. Od predviđenih 95 željezničko-cestovnih prijelaza 83 su trenutačno osigurana prometnim znakovima, dok je na ostalima osiguranje izvedeno starijim uređajima osiguranja, najčešće mehaničkim branicima.

Glavni projekti osiguranja i modernizacije svih obuhvaćenih željezničko-cestovnih prijelaza projektirani su u skladu s interoperabilnim standardima. Ugrađena oprema zadovoljavat će osnovne zahtjeve propisane Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (sigurnost, pouzdanost i dostupnost, tehnička kompatibilnost i slično) te će uključivati sigurnosne elemente u skladu s EU-ovom direktivom o sigurnosti željezničkog prometa.

Osnovi ciljevi Projekta jesu smanjenje razine opasnosti koja proizlazi iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanje razine osiguranja željezničko-cestovnih prijelaza, smanjenje broja prometnih nezgoda, a time i smanjenje broja ljudskih žrtava, te smanjenje troškova uzrokovanih prometnim nezgodama.

Ukupna vrijednost Projekta iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 22.259.267,41 eura, a sufinancira ga Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK).

 

Skip to content