Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica

Cilj projekta jest priprema projektne dokumentacije (studija, idejnih i glavnih projekata), uključujući nacrt aplikacije te okvirnu natječajnu dokumentaciju kao preduvjet za fazu radova te kako bi se projekt mogao prijaviti za europsko sufinanciranje radova za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica.

Ugovor za projektiranje sklopljen je 10. prosinca 2012. godine sa zajednicom gospodarskih subjekata koju čine AECOM Polska Sp. Z.o.o. (prethodno URS Polska Sp. z.o.o.), AECOM Infrastructure and Environment UK Limited (prethodno URS Infrastructure and Environment UK Limited) i IDOM Ingenieria y Consultoria S.A. u vrijednosti od 5.300.000,00 eura, a konačna ugovorena vrijednost iznosi 5.522.642,25 eura.

Projekt je sufinanciran iz Fonda za regionalni razvoj (Instrument pretpristupne pomoći – IPA/Operativni program Promet – OPP).

Projekt je završen 2019. godine.

U sklopu Projekta izrađena je sljedeća projektna dokumentacija i dozvole:

  • studija izvodljivosti
  • analiza troškova i koristi
  • studija o procjeni utjecaja na okoliš
  • idejni projekt uz ishođenje lokacijske dozvole
  • glavni projekt uz ishođenje građevinskih dozvola
  • nacrt aplikacije za prijavu projekta radova za EU-ovo sufinanciranje
  • nacrt dokumentacije za nadmetanje za radove.

Završetkom izrade projektne dokumentacije osigurani su preduvjeti za izvođenje radova kojima se nastavlja modernizacija dijela Mediteranskog koridora u Republici Hrvatskoj.

Projekt u sklopu kojega se izvode radovi, „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“ (RH/Mađarska), u vrijednosti od 344.427.406,33 eura sufinancira se iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

zastavica eu
zastavica OPP
Skip to content