Obavještavamo korisnike stanova i poslovnih prostora u vlasništvu društva HŽ Infrastruktura d.o.o. ili u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. da zahtjeve za pregled statičara zgrada oštećenih u potresu dostavite e-poštom na adresu: nekretnine@hzinfra.hr na popunjenom obrascu s priloženim fotografijama.

Pozivamo zakupnike i najmoprimce, odnosno korisnike poslovnih prostora i stanova koji još nisu prijavili zgradu za pregled oštećenja, da prijavu podnesu elektroničkim putem na adresu nekretnine@hzinfra.hr ili da oštećenja prijave u dogovoru s predstavnikom stanara zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor ili stan. Na ovaj način i građani svojim prijavama mogu ubrzati postupke za procjene, a svaku zgradu (s jasno naznačenom adresom u imenu dokumenta) potrebno je napisati poseban zahtjev. Iznimno, ako se radi o zakupu prostora i najmu stanova u samostalnim objektima, molimo da se šalju odvojeni zahtjevi za pregled u ispunjenom istom obrascu na isti način (elektroničkim putem na adresu: nekretnine@hzinfra.hr).

Molimo Vas da ako ste već ispunili prijavu putem online aplikacije Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama obavezno dodatno popunite PRIJAVU ZA PREGLED GRAĐEVINA NAKON POTRESA društva HŽ Infrastruktura d.o.o. prema ovom obrascu te dostavite elektroničkim putem na adresu: nekretnine@hzinfra.hr  

Skip to content