U Gradskoj vijećnici grada Rijeke 23. siječnja 2020. održana je prezentacija projekta “Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani” namijenjena široj javnosti.

Snježana Krznarić iz projektnoga tima HŽ Infrastrukture i Stjepan Kralj, glavni projektant iz Instituta IGH, koji zajedno s tvrtkom Granova izrađuje projektnu dokumentaciju, prikazali su cilj, obuhvat i status projekta te njegov tijek, istaknuvši da je izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola te da je u tijeku izrada glavnoga projekta.

Riječ je o projektu vrijednome 33,7 milijuna kuna, od čega se 85 posto sredstava sufinancira iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Također, njegovom provedbom osigurat će se sva dokumentacija potrebna za provođenje postupka javne nabave za radove i samo izvođenje radova koji su procijenjeni na 270 milijuna eura.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju i obnovu postojeće pružne dionice te izgradnju drugoga kolosijeka na dionici Škrljevo – Rijeka – Opatija-Matulji te rekonstrukciju postojećega kolosijeka na dionici Opatija-Matulji – Jurdani. Rekonstrukcija postojećega kolosijeka odnosno izgradnja novoga kolosijeka podrazumijeva rekonstrukciju/izgradnju svih željezničkih infrastrukturnih podsustava koji su sastavni dio željezničke infrastrukture.

Na pružnoj dionici rekonstruirat će se kolodvori Škrljevo, Sušak-Pećine, Rijeka, Opatija-Matulji, Jurdani i Šapjane te stajališta na trasi. Na temelju rezultata Studije izvodljivosti planirana je izgradnja sedam novih stajališta, i to stajališta Draga, Vežica, Školjić, Zagrad, Kantrida, Zamet i Martinkovac, a u svrhu uvođenja što kvalitetnijega gradskog i prigradskog prijevoza.

Provedbom projekta profitirat će ne samo građani Rijeke i riječkoga područja nego i širega područja. Naime, takvim znatnim poboljšanjem kvalitete željezničkoga prigradskog prijevoza Rijeka će se svrstati uz bok razvijenih gradova u kojima se putovanje vlakom podrazumijeva kao najbrže i najugodnije. Također, projekt će doprinijeti i povećanju razine usluge i konkurentnosti željezničkog prometa na riječkome pravcu (od Rijeke do granice s Republikom Mađarskom) te omogućiti veće preusmjeravanje prijevozne potražnje s cestovnoga prometa na željeznički.

Glavni projektant Stjepan Kralj istaknuo je, među ostalim, to da se projektanti pri provedbi projekta susreću s brojnim izazovima jer se pružna trasa proteže kroz urbanu jezgru grada Rijeke te po vrlo zahtjevnome terenu, dodavši i to da će se radovi na drugome kolosijeku izvoditi bez prekida prometa, ali da će ponegdje doći i do zatvaranja pruge zbog izvođenja složenijih radova.

Građane je posebno zanimalo rješavanje imovinskopravnih pitanja koje tek slijedi i koje će uključivati iseljavanje određenoga broja stanovnika i rušenje objekata. Snježana Krznarić iz projektnoga tima HŽ Infrastrukture pojasnila je kako se do kraja godine očekuje izrada parcelacijskog elaborata, nakon čega će se krenuti s postupkom otkupa zemljišta.

Prezentacija o projektu dostupna je ovdje.

Građani sva pitanja vezana uz projekt mogu slati na e-adresu infrastruktura.upiti@hzinfra.hr.

Skip to content