Kontrolni popis plana za upravljanje okolišem (PUO) na obnovi HŽI d.o.o.
za radove koji će biti financirani iz Zajma Svjetske banke HŽ Infrastrukturi d.o.o.


Naziv podprojekta: 5.2.3.1.1. Osiguranje ŽCP-a uređaja

 

Primarni cilj zajma Svjetske banke HŽ Infrastrukturi d.o.o. jest ojačati i poduprijeti projekt Održive željeznice Hrvatske u Europi te pružiti podršku provedbi programa restrukturiranja i podršku strukturnoj reformi u smjeru održavanja i daljnjih investicija u infrastrukturu, odljev zaposlenika i refinanciranje postojećih obveza.

U skladu s procedurama Svjetske banke u području zaštite okoliša, tijekom procesa evaluacije HŽ Infrastruktura d.o.o. treba provesti konzultacije s nevladinim organizacijama te ostalom zainteresiranom javnošću.

Javni uvid u Kontrolni popis plana za upravljanje okolišem (PUO) na obnovi HŽI d.o.o. za radove koji će biti financirani iz Zajma Svjetske banke HŽ Infrastrukturi d.o.o., Naziv podprojekta: Osiguranje ŽCP-a (željezničko-cestovnih prijelaza) uređaja na ukupno 50 lokacija čiji popis možete pogledati ovdje.

Javni uvid bit će dostupan od 20. studenoga do 4. prosinca 2018. godine. Krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga svih zainteresiranih u vezi s kontrolnim popisom za PUO je 4. prosinca 2018. godine.

U skladu s time pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi navedenih dokumenata do predviđenog datuma putem:

  • elektroničke pošte:  infrasturktura.hr@hzinfra.hr
  • telefaksa: 01/378 33 26
  • poštom na adresu: HŽ Infrastruktura d.o.o.
    Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb (uz napomenu: za poziv na javnu raspravu)

Javna prezentacija prijedloga procedura i rasprava održat će se 27. studenoga 2018. u prostorijama HŽ Infrastrukture d.o.o., Mihanovićeva 12, u 11 sati. Predviđeno je trajanje do 12 sati. U slučaju potrebe trajanje će biti produljeno.

Kontrolni planovi upravljanja okolišem za željezničko-cestovne prijelaze koji su dobiveni uvjeti javnopravnih tijela te reprezentativni kontrolni plan za željezničko-cestovne prijelaze za koje nisu dobiveni uvjeti javnopravnih tijela mogu se vidjeti ovdje.

Skip to content