Plan upravljanja okolišem (PUO) na obnovi HŽI d.o.o.
za radove koji će biti financirani iz Zajma Svjetske banke HŽ Infrastrukturi d.o.o.

Naziv podprojekta: 1.4.1.3.9. Obnova (remont) željezničke pruge M101 DG – S. MAROF – ZAGREB GK na dionici SAVSKI MAROF (uklj.) – ZAGREB ZAPADNI KOLODVOR (isklj.)

Primarni cilj zajma Svjetske banke HŽ Infrastrukturi d.o.o. jest ojačati i poduprijeti projekt Održive željeznice Hrvatske u Europi te pružiti podršku provedbi programa restrukturiranja i podršku strukturnoj reformi u smjeru održavanja i daljnjih investicija u infrastrukturu, odljev zaposlenika i refinanciranje postojećih obveza.

U skladu s okolišnim i društvenim okvirima postupanja Svjetske banke tijekom procesa evaluacije HŽ Infrastruktura d.o.o. treba provesti konzultacije s nevladinim organizacijama te ostalom zainteresiranom javnošću.

Javni uvid u Kontrolni popis plana za upravljanje okolišem (PUO) na obnovi HŽI d.o.o. za radove koji će biti financirani iz Zajma Svjetske banke HŽ Infrastrukturi d.o.o., Naziv podprojekta: Obnova (remont) željezničke pruge M101 DG – S. MAROF – ZAGREB GK na dionici SAVSKI MAROF (uklj.) – ZAGREB ZAPADNI KOLODVOR (isklj.) možete pogledati ovdje.

Javni uvid bit će dostupan od 16. do 30. travnja 2019. godine. Krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga svih zainteresiranih u vezi s kontrolnim popisom za PUO je 30. travnja 2019. godine.

U skladu s time pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi navedenih dokumenata do predviđenog datuma putem:
elektroničke pošte: infrastruktura.upiti@hzinfra.hr
telefaksa: 01/4577713
poštom na adresu: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb (uz napomenu: za poziv na javnu raspravu).

Javna prezentacija prijedloga procedura i rasprava održat će se 29. travnja 2019. u prostorijama HŽ Infrastrukture d.o.o., Mihanovićeva 12, soba br. 188, u 10 sati. Predviđeno je trajanje do 11 sati. U slučaju potrebe trajanje će biti produljeno.

Skip to content