Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 41/16, 30/09, 55/13 i 153/13), strateška karta buke i scenariji upravljanja bukom na dionicama glavnih željezničkih pruga u Republici Hrvatskoj stavljaju se na javni uvid i javnu raspravu.
Javni uvid i javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, od 10. veljače 2017. do 13. ožujka 2017.
Javnu raspravu koordinira i provodi HŽ Infrastruktura d.o.o.

Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave u prostorijama HŽ Infrastrukture d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, javnosti će radnim danom od 8.00 do 15.00 sati biti omogućen javni uvid u elaborate:

  • Strateška karta buke za 2. krug izvještavanja (oznaka elaborata 2015-SKBAP-056/03)
  • Konfliktna karta buke i prepoznavanje kandidata područja za upravljanje bukom za 2. krug izvještavanja (oznaka elaborata 2015-SKBAP-056/06)
  • Potvrđivanje područja upravljanja bukom za 2. krug izvještavanja (oznaka elaborata 2015-SKBAP-056/07) i
  • Scenariji upravljanja bukom željezničkog prometa za 2. krug izvještavanja (oznaka elaborata 2015-SKBAP-056/08).

Rezultati strateške karte buke kao i sadržaj scenarija upravljanja bukom glavnih željezničkih pruga kojima upravlja HŽ Infrastruktura d.o.o. mogu se pogledati na mrežnom pregledniku rezultata strateške karte buke i akcijskoga plana upravljanja bukom HŽ Infrastrukture d.o.o. na poveznici http://bit.ly/HZR2SKBAP.

Javno izlaganje o rezultatima strateške karte buke i scenarijima upravljanja bukom glavnih željezničkih pruga kojima upravlja HŽ Infrastruktura d.o.o. održat će se 24. veljače 2017. na adresi Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb u 9.00 sati.

Na javnom izlaganju sudjelovat će predstavnici HŽ Infrastrukture d.o.o. te predstavnici ovlaštenika (DARH 2 d.o.o.) koji je izradio stratešku kartu buke te scenarije akcijskoga plana.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na stratešku kartu buke i scenarije upravljanja bukom na dionicama glavnih željezničkih pruga za 2. krug izvještavanja u Republici Hrvatskoj mogu se do 13. ožujka 2017. upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu dokumentaciju, odnosno dostaviti u pisanom obliku na adresu: HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb ili na e-adresu: infrastruktura.upiti@hzinfra.hr s napomenom „Strateška karta buke i akcijski plan za 2.krug izvještavanja”.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća.

Skip to content