HŽ Infrastruktura potpisala je dva vrijedna ugovora s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) kojima će osigurati bespovratna sredstava iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i to za financiranje radova na dijelu projekta „Unaprjeđenje, obnova, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama  željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska“ te za financiranje projekta „Izrada idejnog projekta za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik – Krasica – Tijani“.

Ugovor za prvi projekt odnosi se na financiranje radova na građevinskome i elektroenergetskome željezničkom infrastrukturnom podsustavu na dionicama Ivanić-Grad – Popovača i Popovača – Kutina. Ukupna procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova za navedene radove iznosi 289 milijuna eura, od čega je iz CEF-a osigurano 85 posto sredstava, odnosno 246 milijuna eura. Preostalih 15 posto iznosa financira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Navedeni radovi na dionicama Ivanić-Grad – Popovača i Popovača – Kutina dio su projekta „Unaprjeđenje, obnova, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama  željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska“, čija je ukupna vrijednost procijenjena na 670 milijuna eura. Projekt je podijeljen na četiri dionice: Dugo Selo – Ivanić-Grad,  Ivanić-Grad – Popovača, Popovača – Kutina i Kutina – Novska, a u sklopu rekonstrukcije postojećega i izgradnje drugoga kolosijeka modernizirat će se i elektroenergetski te prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički podsustavi.

HR Sufinancira Europska unija_POS CEF 2021-2027Što se tiče drugoga potpisanog ugovora, ukupna vrijednost prihvatljivih troškova za izradu idejnog projekta s ishođenjem lokacijskih dozvola  za novu dvokolosiječnu željezničku prugu na dionici Skradnik –  Krasica – Tijani iznosi 5,8 milijuna eura, od čega se  85 posto ili 4,9 milijuna eura financira iz CEF-a. Izvor preostalih 15 posto je Državni proračun Republike Hrvatske. Nova dionica dvokolosiječne elektrificirane željezničke pruge duljine 72 km bit će projektirana za brzinu do 160 km/h. Projektom su također obuhvaćeni izgradnja spojnih pruga s postojećom željezničkom mrežom te izgradnja svih novih željezničkih objekata: tunela, vijadukata, mostova, kolodvora, zidova za zaštitu od buke i vjetra te podvožnjaka i nadvožnjaka za postojeću cestovnu mrežu.

Skip to content