HŽ Infrastruktura je 8. prosinca 2020. sa  zajednicom ponuditelja koju čine EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i MOBILITA EVOLVA d.o.o. potpisala ugovor za izradu studijske dokumentacije za projekt modernizacije dionice željezničke pruge od Karlovca do Oštarija.

Ugovor je vrijedan 4,15 milijuna kuna bez PDV-a te se sufinancira iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u visini od 85 posto sredstava prihvatljivih troškova, dok će preostalih 15 posto osigurati HŽ Infrastruktura d.o.o. Ovaj Ugovor je dio projekta „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka dionica Karlovac – Oštarije“. U sklopu Ugovora bit će izrađeni studija izvodljivosti, analize troškova i koristi (CBA) i studija o utjecaju zahvata na okoliš. Rok za izradu ugovorene studijske dokumentacije je 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Cilj projekta izrade studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju pruge Karlovac – Oštarije u dužini 40 km jest zadovoljenje tehničko-tehnoloških uvjeta kojima moraju udovoljavati glavne koridorske pruge za međunarodni prijevoz te povezivanje širega područja Karlovca i Oštarija na koridor RH2.

Izrada studijske i projektne dokumentacije preduvjet je za izvođenje radova na toj pružnoj dionici, kojima će se osigurati veće brzine, skratiti vrijeme putovanja, povećati kapacitet pružne dionice, povećati razina sigurnosti željezničkog prometa i zadovoljiti uvjeti interoperabilnosti na cijelome Mediteranskom transeuropskom željezničkom koridoru, čiji je sastavni dio pružna dionica Karlovac – Oštarije.

Trenutačno se na koridoru RH2 izvode najsloženiji i najzahtjevniji željeznički infrastrukturni projekti. Po završetku radova u sklopu projekata duž toga koridora bit će sagrađena pruga visoke učinkovitosti i zadovoljavajuće propusnosti za prijevoz tereta od luke Rijeka do jedinstvene transeuropske prometne mreže, a putnički će prijevoz biti usklađen s europskim standardima.

Ciljevi modernizacije koridora RH2 jesu uspostavljanje visokokvalitetnoga željezničkog teretnog i putničkog prijevoza te kvalitetne veze luke Rijeka, grada Rijeke i riječkoga bazena s drugim dijelovima Republike Hrvatske i Europe kao i privlačenje novih prijevoznika na željezničku infrastrukturnu mrežu, što će u konačnici doprinijeti povećanju prihoda.

Skip to content