Sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi koji je stupio na snagu početkom ove godine, HŽ Infrastruktura d.o.o. je u srijedu 31. svibnja poslala obavijest za nabavu javnih radova modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok na objavu u Europski oglasnik javne nabave (EOJN) i Službeni list Europske unije. Natječaj će biti javno vidljiv u EOJN-u po objavi u Službenom listu EU. Procijenjena vrijednost radova je 510.000.000,00 kuna (oko 70 milijuna eura).

Skip to content