U ponedjeljak 27. kolovoza 2018. u sjedištu HŽ Infrastrukture d.o.o. održano je javno otvaranje ponuda za izradu studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge na dionici Oštarije – Škrljevo. Ta je dionica sastavni dio željezničke pruge za međunarodni prijevoz M202 Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka na koridoru RH2 te ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

Navedena studijska dokumentacija dio je tehničke dokumentacije za čiju je izradu osigurano sufinanciranje sredstvima fondova Europske unije.

HŽ Infrastruktura je 27. listopada 2017. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe – Sektor promet (Connecting Europe Facility – CEF ) s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (Innovation and Networks Executive Agency – INEA). Sporazumom je odobren maksimalan iznos od 5,95 milijuna eura, što iznosi 85 posto odobrenog iznosa sufinanciranja. Procijenjeni iznos provođenja aktivnosti iz Sporazuma iznosi ukupno maksimalno sedam milijuna eura. Preostalih 15 posto maksimalnog iznosa (1,05 milijuna eura) financirat će se vlastitim sredstvima.

U sklopu potpisanog Sporazuma provodit će se sljedeće aktivnosti:

  • Vođenje projekta, promidžba i provođenje mjera vidljivosti
  • Izrada studijske dokumentacije: idejna varijantna rješenja trase i studija opravdanosti (Feasibility Study – FS)
  • Izrada financijsko-ekonomske analize (CostBenefit Analysis)
  • Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole/lokacijskih dozvola
  • Izrada studije utjecaja na okoliš.

Na natječaj za izradu studijske dokumentacije pristiglo je sedam ponuda domaćih i inozemnih gospodarskih subjekata, za koje slijedi postupak evaluacije, a detaljnije informacije s otvaranja dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), gdje je objavljen zapisnik s javnog otvaranja ponuda.

Skip to content