U sljedećem petogodišnjem razdoblju (2019.-2023.) HŽ Infrastrukturu očekuju investicije u vrijednosti preko 9,3 milijardi kuna, od čega se 59 posto odnosi na projekte sufinancirane iz EU-a. Radi se na velikim i složenim kapitalnim projekatima čija priprema a kasnije i provedba traje po nekoliko godina. Krajnji cilj HŽ Infrastrukture jest revitalizacija cijele željezničke mreže u skladu s europskim standardima.

– Želimo povećati kapacitet pruga, podići brzinu prometovanja te podići razinu sigurnosti., rekao je Marko Z. Žubrinić, član Uprave HŽ Infrastrukture, sudjelujući u utorak 1. listopada na hrvatsko-španjolskom gospodarskom forumu ”Hrvatska i Španjolska, poveznica između Europe i Sredozemlja” u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Veleposlanstva Kraljevine Španjolske u RH.

– Na željezničkoj mreži u Hrvatskoj fokus je na dvama glavnima koridorima, koridoru RH1, od granice sa Slovenijom preko Zagreba do granice sa Srbijom, te na koridoru RH2, od granice s Mađarskom preko Zagreba do Rijeke. U skladu s tim provodimo niz projekata sufinanciranih iz fondova EU-a, kredita komercijalnih i razvojnih banaka te iz vlastitih sredstava, dodao je Žubrinić. Istaknuo je da je jedan od prioriteta u Strategiji prometnog razvoja 2017. – 2030., koju je Vlada RH usvojila u kolovozu 2017., izgradnja nizinske pruge. Osvrnuo se i na dosadašnju dobru suradnju sa španjolskim ADIF-om s kojim su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastruktura prije dvije godine potpisali i Memorandum o razumijevanju.

Cilj Foruma bila je razmjena iskustava između dviju zemalja vezanih uz razvoj prometnog sektora. Sudionici Foruma predstavili su trenutačno stanje prometne infrastrukture te ciljeve i planove za razvoj željeznica i luka u Hrvatskoj i Španjolskoj.

Javier Serra iz španjolske vladine agencije za poticanje ulaganja ICEX rekao je kako smatra da Hrvatska, kao i Španjolska, mora povezati svoje luke sustavom željeznica, a potom ih povezati i s ostatkom Europe.

U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na Forumu su sudjelovali Danijel Krakić, načelnik Sektora željezničkog i intermodalnog prometa, i Damir Šoštarić, načelnik Sektora za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata. Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a na Forumu je sudjelovao Damir Tomasović, načelnik Sektora za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, klimatskih promjena, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti. Sudionici su istaknuli važnost Mediteranskog koridora i izgradnje pruge od Rijeke do mađarske granice.

U sklopu Foruma održali su se i poslovni susreti na kojima su predstavnici Sektora za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova te Sektora za održavanje HŽ Infrastrukture razmijenili znanja i iskustva s predstavnicima španjolskih tvrtki i institucija iz prometnog sektora. Zaključak je bio da gospodarska povezanost Hrvatske i Španjolske zadnjih godina jača, a željeznica je jedan od sektora koji, svakako, nudi priliku za suradnju.

Skip to content