Mole se zakupnici prostora i najmoprimci stanova u samostalnim objektima u vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o. koji su oštećeni u potresima 28. i 29. prosinca 2020. da, u slučaju da statičari već nisu pregledali oštećene zgrade, ispune priloženi obrazac za pregled statičara. Ispunjeni obrazac s priloženim fotografijama potrebno je dostaviti e-poštom u Sektor nekretnina gospodinu Robertu Čukoiću (e-mail: robert.cukoic@hzinfra.hr) za komercijalne prostore odnosno gospođi Jadranki Tolić (e-mail: jadranka.tolic@hzinfra.hr) za stanove.

Prilog:

Skip to content