Zajednica europskih željeznica i upravitelja infrastrukture (CER) i Zajednica željezničke industrije Europske unije (UNIFE) pozivaju na nominiranje kandidata za Europsku željezničku nagradu 2020.

Nominirati se mogu:

-pojedinci, projekti, inicijative, studije itd. koji su dali važan doprinos europskom željezničkom sektoru u sljedećim područjima: prometna politika, održivost, konkurentnost i inovacije, prekogranična suradnja/suradnja među modalitetima ili društvena odgovornost

-navedeni moraju imati sjedište u Europi i biti nominirani za relevantna postignuća kojima su pokazali kvalitete vodstva, inspirirali političku akciju ili bili prvi u tehnološkom napretku

-nominacije moraju uključivati jasan opis postignuća za koje se pojedinac, projekt, inicijativa ili studija nominira i uz njih treba priložiti potkrepljujuće dokumente (npr. životopis, članke, fotografije, prezentacije, video, itd.).

Nominacije se mogu poslati do 30.lipnja 2019., nakon čega o njima odlučuje žiri.

Više informacija o Europskoj željezničkoj nagradi 2020. dostupno je na poveznici http://www.europeanrailwayaward.eu/.

Skip to content