Na temelju točke V. Natječaja (Posebne odredbe) poništava se javni natječaj N-49 za prikupljanje pisanih ponuda za zakup željezničkog zemljišta za komercijalno parkiralište u željezničkom kolodvoru Split, objavljen 23. lipnja 2018. godine u Jutarnjem listu i na internetskoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o.: www.hzinfra.hr.

Pristigle ponude bit će preporučenom pošiljkom, neotvorene, vraćene ponuditeljima. Tekst poništenog natječaja dostupan je ovdje.

Skip to content