Otvoreni postupci javne nabave
Trenutačno nema otvorenih postupaka javne nabave.
Ugovoreni postupci javne nabave
Poništeni postupci javne nabave

Postupci javne nabave provode se u skladu s hrvatskim nacionalnim zakonodavstvom, odnosno sa Zakonom o javnoj nabavi i pripadajućim pravilnicima i uredbama, te se objavljuju na sljedećim internetskim stranicama:

Prijava nepravilnosti i/ili sumnje na počinjenje nepravilnosti za EU-ove projekte:

 

 • Ministarstvo financija – Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
  – na e-adresu: afcos-hr@mfin.hr
  – na telefon: +385 1 4591 385 ili faks: +385 1 4591 248
  – ili na adresu: Katančićeva 5, 10 000 Zagreb

 

 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
  – na e-adresu: nepravilnosti.eu@mrrfeu.hr
  – na telefon: +385 1 6400 600 ili faks: +385 1 4569 150
  – ili na adresu: Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb

 

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
  – na e-adresu: nepravilnosti.eu@safu.hr
  – na telefon: +385 1 6042 400 ili faks: +385 1 6042 599
  – ili na adresu: Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb

 

 • Ured za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF – European Anti-Fraud Office)
  – na e-mail: olaf.courrier@ec.europa.eu
  – ili na faks: +32 2 296 0853
  – ili na adresu: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), 1049 Brussels, Belgium
Skip to content