Na prugama od Zagreba do Rijeke i dalje prema Šapjanama te na pruzi Škrljevo – Bakar HŽ Infrastruktura počinje sa sanacijom 32 usjeka, u što će se ukupno uložiti oko 60 milijuna kuna.

Dugogodišnjim utjecajem klimatskih promjena, djelovanjem vjetra, snijega i leda te eksploatacijom pruge došlo je do trošenja tla usjeka i stijenske mase koja omeđuje prugu. Stoga su provedena ispitivanja te je inženjersko-geološkom prospekcijom ustanovljeno koje je usjeke potrebno sanirati.

Prema planovima, na pruzi Rijeka – Šapjane – državna granica usjeci će se sanirati tijekom ove godine (radovi su započeli 13. ožujka), a na pruzi Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka sve do 2019. Sredstva za sanaciju 17 usjeka od spomenuta 32 (na prugama Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka i Rijeka –Šapjane – državna granica sa Slovenijom) osigurana su iz kredita Svjetske banke.

Skip to content