Modernizacija željezničko-cestovnih prijelaza

Željezničko-cestovni prijelaz (ŽCP) je mjesto križanja željezničke pruge ili industrijskoga kolosijeka i ceste u istoj razini. Može uključivati i križanje pruge s pješačkom i biciklističkom stazom ili drugim putovima namijenjenima prelaženju ljudi, životinja, vozila ili strojeva. Križanje željezničke pruge i druge prometnice mora biti izvedeno na način da promet po željezničkoj pruzi i drugoj prometnici teče sigurno te da je zajamčena sigurnost svih sudionika u prometu.

Budući da sigurnost ima i svoju cijenu, HŽ Infrastruktura ulaže znatna sredstva u modernizaciju pruga i uređaja, a javnost u pravilu najviše zanima ulaganje u podizanje razine osiguranja na željezničko-cestovnim prijelazima. Tako će se, kada budu završeni svi trenutačno započeti projekti modernizacije željezničke infrastrukture diljem Hrvatske, broj novo moderniziranih prijelaza popeti na više od 300. Isključivo na modernizaciju ŽCP-a usmjerena su dva projekata. Riječ je o:

  • Nabavi i ugradnji opreme za osiguranje 49 željezničko-cestovnih prijelaza i jednog pješačkog prijelaza preko pruge na 50 lokacija diljem hrvatske željezničke mreže. Projekt je započet 2019. i vrijedan je 9,8 milijuna eura, a financira se u sklopu projekta Svjetske banke „Održive hrvatske željeznice u Europi“. U sklopu predmetnog projekta do kraja siječnja 2024. modernizirano je gotovo 40 ŽCP-a.
  • Projektu osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza. Ovim projektom osigurat će se i modernizirati 94 željezničko-cestovna prijelaza i jedan pješački prijelaz ukupne vrijednosti 27,7 milijuna eura, za što je osigurano 85-postotno sufinanciranje prihvatljivih troškova iz EU-ovih fondova. Najveći dio obuhvaćenih prijelaza nalazi se u Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj, Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj i Varaždinskoj županiji te su na prugama i za međunarodni i za regionalni, ali i lokalni promet. Tijekom 2023. godine započeli su radovi na dijelu projekta koji se odnosi na modernizaciju 69 željezničko-cestovnih prijelaza, a u pripremi su radovi za dodatnih 26 prijelaza u sklopu navedenog projekta.

Prijelazi obuhvaćeni tim projektima bit će opremljeni suvremenim signalno-sigurnosnim uređajima koji za siguran tijek prometa koriste svjetlosne signale u LED tehnologiji i jakozvučna zvona, a na velikoj većini bit će ugrađeni i polubranici. Nekoliko će prijelaza biti i denivelirano. Pješački prijelaz iz drugoga spomenutog projekta imat će i mimoilaznu ogradu.

Skip to content