Modernizacija željezničko-cestovnih prijelaza

 

Željezničko-cestovni prijelaz (ŽCP) je mjesto križanja željezničke pruge ili industrijskoga kolosijeka i ceste u istoj razini. Može uključivati i križanje pruge s pješačkom i biciklističkom stazom ili drugim putovima namijenjenima prelaženju ljudi, životinja, vozila ili strojeva. Križanje željezničke pruge i druge prometnice mora biti izvedeno na način da promet po željezničkoj pruzi i drugoj prometnici teče sigurno te da je zajamčena sigurnost svih sudionika u prometu.

Budući da sigurnost ima i svoju cijenu, HŽ Infrastruktura ulaže znatna sredstva u modernizaciju pruga i uređaja, a javnost u pravilu najviše zanima ulaganje u podizanje razine osiguranja na željezničko-cestovnim prijelazima. Tako je u sklopu mnogobrojnih projekata modernizacije željezničke infrastrukture sufinanciranih sredstvima EU-a predviđena modernizacija ili denivelacija više desetaka željezničko-cestovnih prijelaza (izgradnjom nadvožnjaka ili podvožnjaka). No posebno smo ponosni na to što je u tijeku provedba i dvaju projekata usmjerenih isključivo na modernizaciju ŽCP-a. Riječ je o:

Nabavi i ugradnji opreme za osiguranje 49 željezničko-cestovnih prijelaza i jednog pješačkog prijelaza preko pruge na 50 lokacija diljem hrvatske željezničke mreže. Projekt je započet 2019. i vrijedan je 73 milijuna kuna, a financira se u sklopu projekta Svjetske banke „Održive hrvatske željeznice u Europi“.

Osiguranju i modernizaciji 94 željezničko-cestovna i jednog pješačkog prijelaza ukupne vrijednosti 208,7 milijuna kuna, za što je osigurano 85-postotno sufinanciranje prihvatljivih troškova iz EU-ovih fondova. Najveći dio obuhvaćenih prijelaza nalazi se u Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj, Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj i Varaždinskoj županiji te su na prugama i za međunarodni i za regionalni, ali i lokalni promet.

Prijelazi obuhvaćeni tim projektima bit će opremljeni suvremenim signalno-sigurnosnim uređajima koji za siguran tijek prometa koriste svjetlosne signale u LED tehnologiji i jakozvučna zvona, a na velikoj većini bit će ugrađeni i polubranici. Nekoliko će prijelaza biti i denivelirano. Pješački prijelaz iz drugoga spomenutog projekta imat će i mimoilaznu ogradu.

Skip to content