Modernizacija željezničko-cestovnih prijelaza

 

Željezničko-cestovni prijelaz (ŽCP) je mjesto križanja željezničke pruge ili industrijskoga kolosijeka i ceste u istoj razini. Može uključivati i križanje pruge s pješačkom i biciklističkom stazom ili drugim putovima namijenjenima prelaženju ljudi, životinja, vozila ili strojeva. Križanje željezničke pruge i druge prometnice mora biti izvedeno na način da promet po željezničkoj pruzi i drugoj prometnici teče sigurno te da je zajamčena sigurnost svih sudionika u prometu.

Budući da sigurnost ima i svoju cijenu, HŽ Infrastruktura ulaže znatna sredstva u modernizaciju pruga i uređaja, a javnost u pravilu najviše zanima ulaganje u podizanje razine osiguranja na željezničko-cestovnim prijelazima. Prošle godine u rad smo pustili 19 osuvremenjenih željezničko-cestovnih prijelaza, a ove godine puštanjem u rad moderniziranih uređaja na šest željezničko-cestovnih prijelaza HŽ Infrastruktura dodatno je povećala razinu sigurnosti. Osim još 27 željezničko-cestovnih prijelaza koji bi trebali biti pušteni u rad do kraja godine, u planu je modernizacija dodatnih 50 željezničko-cestovnih prijelaza do kraja 2017., za što su osigurana sredstva u visini od 60 milijuna kuna iz kredita Svjetske banke.