U petak 17. veljače Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture primilo je potvrdu JASPERS-a o pripremljenosti još jednoga velikog projekta, Modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić – Zabok, čiji prihvatljivi troškovi za sufinanciranje iz EU-ovih fondova iznose 80,8 milijuna eura. JASPERS je partnerstvo za tehničku pomoć u sklopu kojeg djeluju tri partnera (Europska komisija, Europska investicijska banka – EIB i Europska banka za obnovu i razvoj – EBRD) te putem njega zemlje korisnice dobivaju neovisan savjet u pripremi visokokvalitetnih velikih projekata koji će se sufinancirati iz dvaju EU-ovih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.
Potvrdom o pripremljenosti projekta napravljen je važan korak u proceduri odobravanja još jednoga strateškog projekta Republike Hrvatske, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te HŽ Infrastruktura kao korisnik projekta nastavljaju s pripremom projekta i prijavom Europskoj komisiji za njegovo sufinanciranje.
Riječ je o dionici duljine gotovo 24 km. Po završetku modernizacije brzim vlakovima trebat će 50 posto, a putničkima 30 posto manje vremena za prelazak te dionice. Time bi se stvorili i preduvjeti za uključivanje tih vlakova u sustav gradsko-prigradskog prometa grada Zagreba. Modernizacijom kolodvori i stajališta bit će prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti, a bit će uvedeni sustav videonadzora te vizualno i audio obavještavanje putnika.
Na dionici će se ugraditi novi signalno-sigurnosni, telekomunikacijski te uređaji daljinskog upravljanja prometom kako bi se osigurali preduvjeti za brže ali i sigurnije prometovanje vlakova. Također osuvremenit će se osiguranje na željezničko-cestovnim prijelazima te će se smanjiti njihov ukupan broj. I konačno, ali nipošto manje važno: s obzirom na to da će do Zaboka voziti elektromotorni vlakovi, pridonijet će se zaštiti okoliša, i to smanjenjem emisije plinova te smanjenjem razine buke.

                                                                               

Skip to content