Zakupnici koji imaju sklopljene ugovore o zakupu poslovnih prostora i drugih predmeta zakupa (npr. lokacija za bankomate, aparate za toplo/hladne napitke i sl.) u dijelu zgrade kolodvora Zagreb Glavni u Zagrebu (u vestibulu), u zgradi kolodvora Sisak te ostalim kolodvorima i objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem HŽ Infrastrukture d.o.o. za koje je preliminarnim pregledom statičara utvrđeno da nisu sigurni za korištenje, a koji uslijed posljedica potresa od 29. prosinca 2020. godine nisu uporabljivi odnosno zatvoreni su za promet i onemogućen je ulazak i korištenje poslovnih prostora i/ili drugih predmeta zakupa za obavljanje ugovorenih djelatnosti, oslobađaju se plaćanja zakupnine za cijelo vrijeme dok traju popravci, dakle za vremenski period 1.siječnja 2021. do kalendarskog mjeseca koji slijedi iza kalendarskog mjeseca u kojem se zgrade u kojima se nalaze predmeti zakupa ne vrate u uporabu odnosno dok se ne otvore za putnike i druge korisnike.

Odluka se nalazi u prilogu.

Prilog:

Skip to content