U četvrtak 9. prosinca 2021. godine u Svečanoj dvorani Palače Varaždinske županije HŽ Infrastruktura održala je prezentaciju rezultata Projekta povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica.

Cilj projekta bio je utvrditi optimalno rješenje željezničkog povezivanja Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije s gradom Zagrebom. Utvrđivanjem najpovoljnije trase u sklopu ovoga projekta omogućuje se i bolje povezivanje srednje Europe sa Zagrebom najkraćim željezničkim putem te s prometnim koridorom RH2 i lukom Rijeka.

U studijskoj dokumentaciji Lepoglavske spojnice izrađena su i analizirana idejna rješenja. Na temelju studije izvodljivosti odabrana je najpovoljnija varijanta trase, za koju je izrađena analiza troškova i koristi:

  • Čakovec – Varaždin – Cerje Tužno – Ivanec – Lepoglava – Peršaves – Bedekovčina – Zabok – Sveti Križ Začretje – Krapina.

Završetkom izrade studijske dokumentacije pripremljene su podloge za potrebne izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja, za izradu studije utjecaja na okoliš te za projektnu dokumentaciju, koja je preduvjet za daljnje aktivnosti.

Studijsku dokumentaciju izradila je zajednica ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d. i Rijekaprojekt d.o.o.

Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Kohezijskoga fonda u iznosu 85 posto sredstava, a ugovorena vrijednost Ugovora o izradi studijske dokumentacije i idejnih rješenja projekta iznosi 6,7 milijuna kuna.

Uz domaćina, župana Varaždinske županije Anđelka Strička, prezentaciji su prisustvovali načelnik Sektora za željezničku infrastrukturu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI) Milan Vuković, župan krapinsko-zagorski Željko Kolar, predstavnik Međimurske županije Ivica Rus, krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović, predstavnici gradova Varaždina, Čakovca i Ivanca, predstavnici izvođača izrade studijske dokumentacije i ostali.

– Drago nam je što je faza izrade studijske dokumentacije završena i što imamo optimalno rješenje koje će Varaždinsku županiju povezati s metropolom i srednjom Europom. Ovo je pruga od koje će koristi imati ne samo naša, već i susjedne nam županije. Za sve potrebne daljnje aktivnosti u vezi s izradom projektne dokumentacije stojimo na raspolaganju. – rekao je varaždinski župan Anđelko Stričak.

U svom kratkom obraćanju Milan Vuković iz MMPI-a istaknuo je da je cilj promijeniti način željezničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj i stvoriti brzu, sigurnu i ekonomski konkurentnu prometnu uslugu te uspostaviti brz i ekološki prihvatljiv putnički i teretni željeznički prijevoz.

Župan krapinsko-zagorski Željko Kolar istaknuo je da odabrana trasa optimalno povezuje sjever Hrvatske te da će po završetku projekta županija kojoj je na čelu biti dobro povezana sa Zabokom i Zagrebom kao i sa susjednim županijama.

Predstavnik Međimurske županije Ivica Rus rekao je da studija jasno pokazuje da je željeznički promet najučinkovitiji i ekološki najprihvatljiviji te dodao kako je Međimurskoj županiji izuzetno stalo do toga da dobije moderniziranu prugu.

U ime HŽ Infrastrukture voditelj projekta Marko Car prisutne je detaljnije upoznao s rezultatima izrade studijske dokumentacije.

Analizom idejnih rješenja kao najpovoljnija varijanta odabrana je trasa duga 92 kilometra za projektiranu brzinu od 120 km/h. U odabranoj varijanti predviđeno je devet željezničkih kolodvora i 17 stajališta, a projektom je planirana izgradnja dvaju željezničkih tunela. Procijenjena vrijednost radova za realizaciju predviđenoga iznosi 4,426 milijardi kuna.

VIDEO Lepoglavska spojnica
Skip to content