U Rijeci su 30. studenog 2017. HŽ Infrastruktura d.o.o., naručitelj projekta za izradu projektne dokumentacije za modernizaciju pruge Škrljevo – Jurdani, i izrađivači projektne dokumentacije, zajednica ponuditelja Institut građevinarstva Hrvatske i tvrtka Granova d.o.o., predstavili zainteresiranim građanima moguća rješenja projekta izgradnje drugoga kolosijeka, obnove i modernizacije postojeće pruge na dionici Škrljevo – Jurdani. Prezentaciji projekta u Gradskoj vijećnici prisustvovali su i dionici projekta: predstavnici Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, predstavnici jedinica lokalne samouprave te Lučke uprave Rijeka.

Ugovor za izradu projektne dokumentacije u vrijednosti 33,777 milijuna kuna potpisan je krajem 2016., a rok završetka njezine izrade jest kraj 2019. godine. Projekt s 85 posto sredstava sufinancira Europska unija iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF). Nakon dovršetka izrade projektne dokumentacije planira se prijava radova za osiguranje sufinanciranja iz EU-ovih fondova i poduzimanje ostalih aktivnosti.

Posebna pozornost tijekom prezentacije bila je posvećena području i ciljevima projekta koji će doprinijeti povećanju kvalitete prometnoga sustava grada Rijeke i njegove okolice te načinu implementacije projekta.

Ciljevi su projekta povećanje razine usluge i konkurentnosti željezničkog prometa u riječkom čvorištu, stvaranje učinkovitoga gradskog i prigradskog željezničkog prometa, omogućavanje bržega premještanja prijevozne potražnje s cestovnog na željeznički promet, daljnji razvoj postojećih kapaciteta Luke Rijeka i skladan razvoj Luke s riječkim željezničkim čvorištem, rasterećenje osnovnih riječkih cestovnih prometnica, zaštita od buke i vibracija nastalih prometovanjem vlakova, osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza i pješačkih prijelaza preko pruge, smanjenje troškova prijevoza te smanjenje investicija u gradsku cestovnu infrastrukturu.

 

Skip to content