REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KOMERCIJALNO PARKIRALIŠTE BROJ: N-70

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup zemljišta za komercijalno parkiralište broj: N-70 bio je objavljen 19. veljače 2022. godine na internetskoj stranici društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb (www.hzinfra.hr\nekretnine). Obavijest o raspisivanju javnog poziva bila je objavljena 19. veljače 2022. godine u Jutarnjem listu i Večernjem listu.

Rok za predaju ponuda bio je 7. ožujka 2022. godine predajom pošiljke u poštanskom uredu do 24 sata.

Javno otvaranje ponuda održano je dana 14. ožujka 2022. godine u prostorijama društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, Sindikalna dvorana, ulaz iz Gajeve ulice.

Po provedenom javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup zemljišta za komercijalno parkiralište broj: N-70, a temeljem Zapisnika o provedenom postupku javnog poziva Stalnog povjerenstva br. 538/22 od 16.03.2022. godine, kao najpovoljniji ponuditelji za zemljište za komercijalno parkiralište odabire se:

zemljište pod rednim brojem 3 – Zagreb, Ulica Florijana Andrašeca na dijelu k.č.br. 6818 k.o. Trešnjevka
zemljište, površine: 1.028,00 m²
kao najpovoljniji ponuditelji odabire se:
FI-KO-MA d.o.o., Kralja Držislava 4, Zagreb
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 9.400,00 kn

S navedenim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu zemljišta, sukladno uvjetima iz javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup zemljišta za komercijalno parkiralište broj: N-70 objavljenog dana 19.02.2022. godine.

Za zemljišta pod red. br. 1 i 2 nije pristigla niti jedna valjana ponuda.

Prigovor odnosno žalba na odluku o prihvaćanju ponude za zakup izjavljuje se u pisanom obliku, isključivo putem elektroničke pošte na e-adresu: nekretnine@hzinfra.hr i to najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana objave odluke o prihvaćanju ponude na internetskoj stranici Društva.

U Zagrebu, 21. travnja 2022. godine

Prilozi:

Skip to content