REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA BROJ: N-67 – ODABIR SLJEDEĆEG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora broj: N-67 bio je objavljen 14. kolovoza 2021. godine na internetskoj stranici društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb (www.hzinfra.hr\nekretnine). Obavijest o raspisivanju javnog poziva bila je objavljena 14. kolovoza 2021. godine u Jutarnjem listu i Večernjem listu.

Rok za predaju ponuda bio je 6. rujna 2021. godine predajom pošiljke u poštanskom uredu do 24 sata ili neposrednom predajom ponude u urudžbenom odjelu Sektora Nekretnina, Trnjanska 11f, Zagreb, u uredovno vrijeme do 15 sati.

Javno otvaranje ponuda održano je dana 13. rujna 2021. godine u zgradi HŽ Infrastrukture d.o.o., Sektor nekretnina, Trnjanska 11f, Zagreb.

Po provedenom javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora br. N-67, a temeljem Zapisnika o provedenom postupku javnog poziva Stalnog povjerenstva br. 2163/21 od 21.09.2021. godine, donesena je Odluka Uprave, broj: UI-2-7-2/21 od 6. listopada 2021. godine kojom je za:

– poslovni prostor pod rednim brojem 2 – Kolodvor Zagreb Glavni, Trg kralja Tomislava 12 (kiosk u vestibulu – istočna strana) kao najpovoljniji ponuditelj odabran:
DARIO UGOSTITELJSTVO d.o.o., Zagreb, Trg Ante Starčevića 1
ponuđeni iznos zakupnine: 7.000,00 kn/m² mjesečno.

Navedeni odabrani ponuditelj dana 20. listopada 2021. godine putem e-maila dostavio je svoju izjavu o odustajanju od ponude.

Na temelju Zapisnika Stalnog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup željezničkog prostora i prodaju nekretnina o provedbi postupka javnog poziva N-67 za zakup željezničkog prostora– dopuna od 30. 11. 2021. godine, br. 2663/21; 2.4.2.ŽS, donesena je Odluka Uprave, broj:  UI-19-6-6/22 od 31. siječnja 2022. godine kojom je kao sljedeća sljedeći najpovoljniji ponuditelj odabran:

X MEDIA INTERNATIONAL d.o.o., Zagreb, Trg kralja Tomislava 12
ponuđeni iznos zakupnine: 1.102,00 kn/m² mjesečno
za poslovni prostor pod rednim brojem 2 – Kolodvor Zagreb Glavni, Trg kralja Tomislava 12 (kiosk u vestibulu -istočna strana), površine 15,84 m².

S ponuditeljem X MEDIA INTERNATIONAL d.o.o., Zagreb, Trg kralja Tomislava 12, sklopit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora, sukladno uvjetima iz javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora br. N-67 objavljenog dana 14.08.2021. godine.

Ponuditelju DARIO UGOSTITELJSTVO d.o.o., Zagreb, Trg Ante Starčevića 1, uplaćena jamčevina neće se vratiti.

Stupanjem na snagu Odluka Uprave UI-19-6-6/22 od 31. siječnja 2022. godine prestaje važiti točka II. stavak 1. alineja 2. Odluka Uprave, broj: UI-2-7-2/21 od 6. listopada 2021. godine.

Prigovor odnosno žalba na odluku o prihvaćanju ponude za zakup izjavljuje se u pisanom obliku, isključivo putem elektroničke pošte na e-adresu: nekretnine@hzinfra.hr i to najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana objave odluke o prihvaćanju ponude na internetskoj stranici Društva.

U Zagrebu 10. veljače 2022. godine.

Prilozi:

Skip to content