HŽ Infrastruktura objavila je dana 14. kolovoza 2021. godine javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora br. N-67. Rok za predaju ponuda je 6. rujna 2021. predajom pošiljke u poštanskome uredu na adresu: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb, do 24 sata ili neposrednom predajom ponude u urudžbenom odjelu Sektora nekretnina, Trnjanska cesta 11f, Zagreb, u sobi 6, do 15.00 sati.

Ponude će se javno otvarati 13. rujna 2021. u 12.00 sati u prostorijama HŽ Infrastrukture d.o.o., u Trnjanskoj cesti 11 f, u Zagrebu, u sobi 1.

Prilozi: