HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za zakup nekretnina broj: N-77.

Rok za dostavu ponuda je 16. listopada 2023. predajom pošiljke u poštanskom uredu do 24.00 sata.

Ponude će se javno otvarati 24. listopada 2023. u 12.00 sati, u prostorijama društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, Sindikalna dvorana, ulaz iz Gajeve ulice.

Kontakt: Miroslav Mlinarić (+385 99 362 4661), Miran Knezović (+385 99 524 9054).

 

Prilozi:

Skip to content