REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA BR. N-72 – za nekretninu pod rednim brojem 8

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br. N-72 bio je objavljen 28. svibnja 2022. godine na internetskoj stranici društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb (www.hzinfra.hr\nekretnine). Obavijest o raspisivanju javnog poziva bila je objavljena 28. svibnja 2022. godine u Jutarnjem listu i Večernjem listu.

Rok za predaju ponuda bio je 13. lipnja 2022. godine predajom pošiljke u poštanskom uredu do 24 sata

Javno otvaranje ponuda održano je dana 23. lipnja 2022. godine u prostorijama društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, Sindikalna dvorana, ulaz iz Gajeve ulice.

Poništava se dio Odluke Uprave broj: UI-17-7-1/22 od 12. srpnja 2022. godine za izbor ponuditelja za nekretninu pod rednim brojem 8, a kao sljedeći najpovoljniji ponuditelj odabire se:

ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 8:

Kolodvor Split, Obala kneza Domagoja 8
poslovni prostor, površine 41,90 m2
početni iznos mjesečne zakupnine: 6.331,93 kn
djelatnost: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:
Valabi d.o.o., Krbavska 4, Split
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 26.500,00 kn

S navedenim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu sukladno uvjetima iz javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br. N-72 objavljenog dana 28.05.2022. godine.

Prigovor odnosno žalba na odluku o prihvaćanju ponude za zakup izjavljuje se u pisanom obliku, isključivo putem elektroničke pošte na e-adresu: nekretnine@hzinfra.hr i to najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana objave odluke o prihvaćanju ponude na internetskoj stranici Društva.

U Zagrebu, 7. travnja 2023. godine

Prilozi:

Skip to content