Skica 1 - Kolodvor Šibenik - komercijalno parkirališteREZULTATI JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA BROJ: N-72

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br. N-72 bio je objavljen 28. svibnja 2022. godine na internetskoj stranici društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb (www.hzinfra.hrnekretnine). Obavijest o raspisivanju javnog poziva bila je objavljena 28. svibnja 2022. godine u Jutarnjem listu i Večernjem listu.

 Rok za predaju ponuda bio je 13. lipnja 2022. godine predajom pošiljke u poštanskom uredu do 24 sata.

Javno otvaranje ponuda održano je dana 23. lipnja 2022. godine u prostorijama društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, Sindikalna dvorana, ulaz iz Gajeve ulice.

Po provedenom javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br. N-72, a temeljem Zapisnika o provedenom postupku javnog poziva Stalnog povjerenstva br. 1342/22 od 27. lipnja 2022. godine, kao najpovoljniji ponuditelji za zakup nekretnina odabire se:

  • ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED. BR. 1:

Zagreb, Heinzelova 51
poslovni prostor (u naravi stan), 2 kat, površine 121,38 m2
početni iznos mjesečne zakupnine: 4.585,74 kn
djelatnost: tihe djelatnosti  

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

HŽ Cargo d.o.o., Heinzelova 51, Zagreb
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 4.700,00 kn 

  • ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 2:

Zagreb, Klaićeva 29
poslovni prostor (u naravi stan), 2 kat, 76,56 m2
početni iznos mjesečne zakupnine: 1.735,62 kn
djelatnost: tihe djelatnosti

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

Alga turizam d.o.o., Teslina ulica 14, Zagreb
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 1.740,00 kn

  • ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 4:

Sveti Petar u šumi, Kristani bb (k.č. *271, k.o. Sveti Petar u šumi)
poslovni prostor, prizemlje,  površine 40,00 m2
početni iznos mjesečne zakupnine: 302,40 kn
djelatnost: skladištenje, ured

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

Klub mladih Sveti Petar u šumi, Sv. Petar u šumi 6, Sveti Petar u šumi
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 305,00 kn

  • ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED. BR. 7:

Kolodvor Split, Obala kneza Domagoja 10
poslovni prostor, prizemlje, površine 12,60 m2
početni iznos mjesečne zakupnine: 12.241,40 kn
djelatnost: ured, trgovina, agencija, mjenjačnica i dr. uslužne djelatnosti (osim ugostiteljske djelatnosti)  

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

Kango – obrt za trgovinu, vlasnik Roko Perić, Pothodnik 1, Split
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 14.000,00 kn

  • ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 8:

Kolodvor Split, Obala kneza Domagoja 8
poslovni prostor, prizemlje, površine 41,90 m2
početni iznos mjesečne zakupnine: 6.331,93 kn
djelatnost: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

EM-PEK, zajednički obrt za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, vlasnici Goran Milaković i Ana Kostović, Vukovarska 178, Split
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 32.102,00 kn

  • ZA LOKACIJU ZA POSTAVLJANJE INFO PULTA POD RED.BR. 9:

Kolodvor Split, Obala kneza Domagoja 10
lokacija za postavljanje info pulta, prizemlje, površine 5,00 m2
početni iznos mjesečne zakupnine: 2.266,75 kn
djelatnost: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima

 kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

Flycar d.o.o., Ulica Domovinskog rata 17, Solin
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 2.380,00 kn

  • ZA ZEMLJIŠTE POD RED.BR. 11:

Kolodvor Šibenik
zemljište, površine 3.237,00 m2
početni iznos mjesečne zakupnine: 55.000,00 kndjelatnost: komercijalno parkiralište

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

Gradski parking d.o.o., Draga 14, Šibenik
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 101.000,00 kn 

  • ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 12:

Kolodvor Vinkovci, Trg kralja Tomislava 3
poslovni prostor, prizemlje, površine 55,60 m2
početni iznos mjesečne zakupnine: 1.344,41kn
djelatnost: ured

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

Rail&Sea d.o.o., Bani 77, Buzin
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 1.350,00 kn

  • ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 14:

Kloštar Podravski, Kolodvorska 29 (pored zgrade kolodvora)
poslovni prostor, prizemlje, površine 20,00 m2
početni iznos mjesečne zakupnine: 680,00 kn
djelatnost: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

Restoran Royal, vlasnik Ivan Koren, Trg svete obitelji 5a, Kloštar Podravski
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 732,00 kn

S navedenim ponuditeljima sklopiti će se ugovor o zakupu sukladno uvjetima iz javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br. N-72 objavljenog dana 28.05.2022. godine.

Za nekretnine pod ostalim rednim brojevima  nije pristigla niti jedna valjana ponuda.

Prigovor odnosno žalba na odluku o prihvaćanju ponude za zakup izjavljuje se u pisanom obliku, isključivo putem elektroničke pošte na E-adresu: nekretnine@hzinfra.hr i to najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana objave odluke o prihvaćanju ponude na internetskoj stranici Društva.

U Zagrebu, 20. srpnja 2022. godine

Prilozi:

Skip to content