Od utorka 2. siječnja 2024. ponovno voze putnički vlakovi na relaciji Rijeka – Ogulin – Rijeka (pruga Zagreb – Rijeka). Na spomenutoj relaciji putnike su prevozili zamjenski autobusi zbog izvanrednog događaja od 11. prosinca 2023., kada su se sudarili teretni vlak i pružno vozilo. Dana 22. prosinca 2023. pruga je puštena u promet za teretne vlakove kako bi se rasteretila luka Rijeka.

Putnički vlakovi prometuju po važećem voznom redu za 2023./2024.

Skip to content