Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac

 

Cilj je ovog projekta priprema projektne dokumentacije koja treba obuhvatiti projektiranje kompletne željezničke infrastrukture (infrastrukturnog podsustava, kontrolno-upravljačkog i signalnog podsustava, energetskog podsustava, zgrada) i ostalih postrojenja vezanih uz željezničku infrastrukturu.

U sklopu projekta pripremaju se idejni projekt i glavni projekti, studija izvedivosti s analizom troškova i koristi te financijskom i ekonomskom analizom, revizija studije o procjeni utjecaja na okoliš, nacrt aplikacije i okvirne natječajne dokumentacije te ishođenje lokacijske dozvole i građevinskih dozvola za dionicu Hrvatski Leskovac – Karlovac.

Dana 9. studenoga 2012. u Zagrebu potpisan je ugovor o projektiranju projekta između HŽ Infrastrukture d.o.o. kao naručitelja i zajednice ponuditelja koju čine tvrtke Italferr S.P.A., IRD Engineering S.r.l. te Technital S.P.A. kao izvođača.

Ukupna vrijednost projekta je 7,1 milijuna eura, s time da 85 posto iznosa sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 posto Vlada RH.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr