U Zagrebu je 21. i 22. siječnja održan 36. međunarodni sastanak radne podskupine PRIME KPI & Benchmarking. To je prvi put da su HŽ Infrastruktura i Zagreb domaćin platforme PRIME (Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe) i stručne skupine Europske komisije osnovane 2013.

Ciljevi PRIME-a su uspostava jedinstvenog željezničkog područja, bolja implementacija europskoga sustava upravljanja željezničkim prometom, uspoređivanje učinaka i razmjena najboljih praksi među upraviteljima željezničke infrastrukture. Skupina trenutačno ima 34 člana, a HŽ Infrastruktura pridružila se 2018.

Podskupina PRIME KPI (Key Perfomance Indicators) & Benchmarking bavi se usporedbom pokazatelja rada i poslovanja europskih željezničkih upravitelja infrastrukture. Njezin je cilj dogovaranje ključnih pokazatelja uspješnosti rada i poslovanja europskih željezničkih upravitelja infrastrukture i određivanje njihova standarda, a opći cilj razvijanje održivoga i konkurentnoga poslovanja. Krajnji je cilj poboljšanje rada upravitelja europskih željezničkih infrastruktura i razmjena najboljih praksa te time njihova bolja prihvatljivost među korisnicima. Predstavnik HŽ Infrastrukture u toj podskupini je Janko Pribić iz Odjela kontrolinga. 

Specifičnost 36. međunarodnog sastanka PRIME KPI & Benchmarkinga je prezentacija inicijative European Green Deal s prijedlogom da se u izvješća unesu novi pokazatelji vezani uz temu poput potrošnje električne energije i goriva za pogon vlakova ili emisija ugljikova dioksida tijekom investicijskih projekta.

Tom prigodom Dragana Drobac, zamjenica direktora za EU fondove, je u ime HŽ Infrastrukture kao domaćina upoznala predsjednika radne podskupine Ruija Coutinhoa i članove s ciljevima modernizacije hrvatske željezničke infrastrukture, projektima prema željezničkim koridorima i načinima sufinanciranja projekata iz europskih fondova.

U pozdravnome govoru Marko Z. Žubrinić, član Uprave HŽ Infrastrukture, prisutne je upoznao s time da je HŽ Infrastruktura najveći korisnik europskih sredstava u prometnome sektoru u Republici Hrvatskoj.

– U razdoblju od 2020. do 2024. HŽ Infrastruktura planira pokrenuti investicije u iznosu od čak 14,2 milijarde kuna. Cilj nam je modernizacijom pruga doprinijeti povećanju kapaciteta pruge, vozne brzine i razine sigurnosti te modernijem i, u skladu sa zaključcima sa zadnjega plenarnog sastanka PRIME-a u Bruxellesu, održivome prijevozu. – rekao je Žubrinić.

Skip to content