U srijedu 22. studenog 2017. u sklopu 9. konferencije o društveno odgovornom poslovanju, u čijim je temeljima poštivanje raznolikosti kao jedna od ključnih okosnica, održano je i svečano potpisivanje Povelje o raznolikosti Hrvatska. Među organizacijama i poduzećima koja su tom prigodom potpisala Povelju bila je i naša tvrtka. U ime HŽ Infrastrukture Povelju je potpisao član Uprave Društva Marko Z. Žubrinić.

Raznolikost je jedna od temeljnih vrijednosti suvremenoga društva. Pristupanje ovoj inicijativi, čiji je nositelj u RH Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, za organizacije potpisnice ne predstavlja samo deklarativno izjašnjavanje o promicanju kulture poštivanja raznolikosti i nediskriminacije u radnoj okolini, nego i aktivno djelovanje. Stoga se od potpisnika Povelje očekuje donošenje politike o poštivanju raznolikosti, provođenje i promicanje načela raznolikosti te izvještavanje o svojim aktivnostima u tom području.

Osiguranje dugoročno održivog poslovnog modela podrazumijeva usvajanje i provođenje društveno odgovorih praksi u svim segmentima poslovanja. Način na koji se organizacije ophode prema zaposlenicima, ali i općenito prema svim dionicima s kojima postoji interakcija, bilo da se radi o korisnicima usluga i proizvoda, dobavljačima i partnerima ili općoj javnosti, u samoj je srži društveno odgovornoga poslovanja. Zbog toga će Povelja o raznolikosti i sve što iz nje proizlazi zasigurno pridonijeti unaprijeđenu društvenog i gospodarskog okruženja.

Detaljnije o Povelji:

Povelja o raznolikosti (Diversity Charter) inicijativa je pokrenuta u 16 zemalja Europske unije, a financira je Europska komisija. Povelja o raznolikosti Hrvatska razvijena je u sklopu zajedničkoga projekta Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR) i partnera iz Slovenije i Rumunjske, a dosad ju je u Hrvatskoj potpisalo 38 tvrtki i organizacija. Povelja o raznolikosti dokument je koji individualno izrađuje svaka zemlja, a tekst Povelje potpisuju poslovne i druge organizacije koje se time obvezuju na provođenje politike raznolikosti i nediskriminacije u svojim radnim sredinama i poslovnom okruženju.

Skip to content