U sklopu sastanka na vrhu Kina +16 u Dubrovniku u petak 12. travnja 2019. HŽ Infrastruktura d.o.o., upravitelj hrvatske željezničke infrastrukture, potpisala je dva memoranduma o suradnji s vodećim kineskim tvrtkama. S tvrtkom China Road and Bridge Corporation (CRBC) potpisan je Memorandum o razumijevanju o suradnji na projektu nizinske pruge na dionici Rijeka – Zagreb, a s tvrtkom China Railway Eryuan Engineering Group Co., Ltd (CREEC) Memorandum o razumijevanju o zajedničkoj uspostavi intermodalnog prometnog koridora u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na Mediteranski koridor.

Memorandumom o suradnji na projektu nizinske pruge dogovorena je suradnja na projektu razvoja dionice nizinske pruge od luke Rijeka ili nove luke na području Rijeke do Zagreba. Potpisali su ga Ivan Kršić, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture, i Lu Shan, predsjednik Uprave China Road and Bridge Corporationa. Kako bi uskladile i zajamčile aktivno napredovanje projekta, obje strane obvezale su se na to da će tijekom suradnje, odnosno tri godine od dana potpisivanja Memoranduma, uspostaviti zajedničku radnu skupinu koja će održavati redovite sastanke.

CRBC je vodeća građevinska tvrtka u Kini i u svijetu, a u mogućnosti je cijeloj željezničkoj industriji pružati usluge od projektiranja i izgradnje do stavljanja infrastrukture u promet te financiranja takvih projekata. Potpisivanjem Memoranduma obje su se strane dogovorile da će aktivno promovirati suradnju u području željezničkih projekata temeljenu na načelu zajedničke koristi i povjerenja te prijateljskog savjetovanja. Također su postigle konsenzus o povezivanju toga projekta s europskom mrežom željeznica velikih brzina te o uspostavi teretnog prijevoza odgovarajuće kvalitete iz luke Rijeka ili nove luke Rijeka, koja je predviđena u doglednoj budućnosti.

Memorandumom o razumijevanju o zajedničkoj uspostavi intermodalnog prometnog koridora u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na Mediteranski koridor predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Kršić i generalni direktor China Railway Eryuan Engineering Groupa Zhu Ying dogovorili su petogodišnju suradnju na razvoju intermodalnoga željezničkog koridora, logističkih područja i terminala teretnog prijevoza te na modernizaciji intermodalnog prijevoza i upravljanja na tome koridoru. Cilj je uspostaviti održiv, učinkovit i ekološki prihvatljiv intermodalni prometni koridor u Hrvatskoj te modernizirati pojedinačne željezničke kapacitete i morske luke kao što su Split, Šibenik, Zadar i Rijeka te ojačati njihovu povezanost i kompatibilnost.

– Potpisani memorandumi o suradnji s kineskim tvrtkama nastavak su niza sastanaka održanih prilikom nedavnog posjeta hrvatske delegacije Narodnoj Republici Kini i intenziviranja poslovnih odnosa. Uvjereni smo da ćemo ovom suradnjom s najboljim kineskim tvrtkama omogućiti da naše dionice Mediteranskoga koridora, uz neupitni prioritet izgradnje nizinske pruge, svojom učinkovitosti, kapacitetima i ekonomskim resursima dosegnu i nadmaše druge koridore u regiji. – rekao je predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić povodom potpisivanja memoranduma o suradnji s kineskim tvrtkama.

Skip to content