RD sustav kolodvor PađeneHŽ Infrastruktura pokrenula je postupak nabave projektiranja i izgradnje Globalnog sustava pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R) i migraciju na FRMCS (Budući željeznički mobilni komunikacijski sustav), odnosno novu radijsku tehnologiju za komunikaciju s pružnim vozilima na željezničkim prugama kojima upravlja HŽ Infrastruktura. Procijenjena vrijednost nabave je 450 milijuna eura, što je najveća procijenjena vrijednost nabave ikada u HŽ Infrastrukturi.

Detaljnije, GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railways) jest međunarodni komunikacijski bežični standard za željezničku komunikaciju i aplikacije. Dio je Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS), a koristi se za komunikaciju između vlakova i kontrolnih centara za regulaciju željezničkog prometa.

FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) će postupno zamijeniti aktualni GSM-R jer trenutačno dostupne specifikacije ne pokrivaju cijeli niz funkcionalnosti koje su potrebne upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima.

Modernizacijom se planira pokriti cjelokupna željeznička mreža u Hrvatskoj na više od 2600 km pruga.

Predviđeno trajanje provedbe ugovora je sedam godina. Projekt se financira iz fondova EU-a (CEF – Instrument za povezivanje Europe) i kredita Europske investicijske banke, a sastoji se od triju faza: izrade projekta odnosno tehničke dokumentacije izgradnje, izgradnje Globalnog sustava pokretnih komunikacija za željeznički promet te migracije s GSM-R mreže u FRMCS.

Općenito, komunikacija na prugama HŽ Infrastrukture postiže se radiodispečerskim (RD) sustavom izgrađenim početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća. To je poseban telekomunikacijski sustav čija je osnovna namjena uspostavljanje komunikacijske veze (radiotelefonske i digitalne telegramom) između strojovođe vučnog vozila u pokretu i određenoga dispečerskog središta te obratno. Sve komunikacijske veze ostvarene preko RD sustava potpuno su kontrolirane i obavezno su snimane registrofonima.

Ugradnjom GSM-R/FRMCS sustava na željezničkim prugama u Hrvatskoj postiže se:

  • interoperabilnost, odnosno neometan prekogranični promet i željeznički promet između država EU-a
  • zamjena postojećega analognog radiodispečerskog sustava komunikacija te izgradnja primarnoga i pričuvnoga dispečerskog i nadzornog centra
  • zamjena postojećeg i izgradnja novoga centralnog sustava za glasovno i vizualno informiranje putnika
  • pružanje novih komunikacijskih usluga ostalim željezničkim prijevoznicima
  • znatno povećanje iskoristivosti kapaciteta željezničkih pruga
  • veća gustoća prometovanja vlakova i veći prihodi
  • stvaranje preduvjeta za ugradnju sustava upravljanja i nadzora vlakova ETCS razine 2. i 3., odnosno postupno uvođenje Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom ERTMS na mreži željezničkih pruga u Republici Hrvatskoj.

Najvažnije, takvim sustavom znatno se podiže razina sigurnosti jer GSM-R omogućuje pouzdanu komunikaciju između dispečera, vlakova i ostalih operativnih jedinica, što je ključno za sigurno prometovanje vlakova, brze reakcije u slučaju hitnih situacija te za sprječavanje incidenata, prijetnji, opasnosti i nesreća na pruzi.

GSM-R se inače koristi na 130 tisuća kilometara pruga u Europi i 210 tisuća kilometara pruga diljem svijeta i svi imaju obvezu postupno se prebaciti na FRMCS.

Njegovo uvođenje u Hrvatskoj podržavaju i socijalni partneri i Agencija za sigurnost željezničkog prometa.

Projekt tranzicije na FRMCS u pripremi je skoro dvije godine i zamišljen je da se realizira po modelu design&build kako bi se maksimirali transparentnost i brzina realizacije.

Skip to content