Ivan Kršić na kongresu Via vitaHrvatsko društvo za ceste – Via Vita tijekom studenog organiziralo je 9. kongres pod nazivom „Inovacije i eskalacije“ na kojem je sudjelovala i HŽ Infrastruktura. Taj kongres više desetljeća okuplja stručnjake i zainteresiranu javnost na raspravama, okruglim stolovima i predavanjima s temama vezanim uz cestovno povezivanje. Povezivanje razvojnih planova različitih vidova prometa oblikuje sve aktualne i buduće projekte, stoga je tradicionalni cestovni forum već dvije godine uspješno proširen pozivom široj stručnoj javnosti koja se bavi prometom.

Kongres je potaknut potrebom da se sudionici prometnog sektora okupe na jednom mjestu, raspravljaju o aktualnim temama i međusobno razmjene promišljanja o sadašnjem trenutku, operativnim planovima za narednu godinu kao i o konceptu te strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske.

Ivan Kršić na kongresu VIa vitaNa Kongresu su dionici velikih projekata predstavili ono na čemu rade, s osvrtom i naglaskom na ostvarenja, ali i sve teškoće koje prate realizaciju infrastrukturnih zahvata. U domeni planske pripreme fokus je bio na novom operativnom programu, a ušlo se i u sferu inovacija u prometu, ne zaboravljajući spomenuti sigurnost prometa, koja je uvijek prioritet. Također održala se rasprava o eskalaciji cijena.

U sklopu Kongresa održala su se samostalna izlaganja i panelske rasprave koje pokrivaju različite aspekte aktualnih tema.

Tom prigodom i predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić predstavio je brojne željezničke infrastrukturne projekte koji su uglavnom sufinancirani EU-ovim sredstvima. Istaknuto je kako se željeznica u Hrvatskoj nalazi u velikom investicijskom ciklusu koji bi u idućih 10 godina trebao unaprijediti prometnu sliku Hrvatske.

Skip to content