U Vukovaru je u srijedu 22. rujna održan infodan na kojemu je voditelj projekta modernizacije pruge Vinkovci – Vukovar upoznao gospodarstvenike Vukovarsko-srijemske županije, Upravu Luke Vukovar te predstavnike željezničkih prijevoznika i lokalne zajednice sa značajem projekta nadogradnje i elektrifikacije te međunarodne pruge.

Voditelj projekta Marko Žganec je u sklopu održanog infodana u Vukovaru prisutnim gospodarstvenicima i predstavnicima Županije i Grada Vukovara te načelnicima općina Vukovarsko-srijemske županije predstavio projekt modernizacije pruge od Vinkovaca do Vukovara te važnost projekta za gospodarstvo Županije i za razvoj luke Vukovar. Prisutne je upoznao s dinamikom izvođenja radova te sa svim vrstama radova na nadogradnji i elektrifikaciji pruge od Vinkovaca do Vukovara. Također je najavio završetak radova do kraja sljedeće godine.

– Građevinski radovi su u visokoj fazi izvođenja. Obnavljaju se kolodvori Vukovar i Vukovar-Borovo Naselje te stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača, a s obzirom na to da se radi o elektrifikaciji, grade se i nadograđuju električna postrojenja za električnu vuču te kontaktna mreža. Elektrifikacijom pruge osigurat će se ekonomski i energetski isplativiji te ekološki održiv željeznički promet. U sklopu projekta osigurat će se nova funkcionalna rješenja željezničko-cestovnih prijelaza te se grade pješački pothodnici, što omogućuje lakši pristup osobama smanjene pokretljivosti. U tijeku je i gradnja zidova za zaštitu stanovništva od buke. – rekao je voditelj projekta Žganec.

Uz željezničke kolodvore i stajališta izgradit će se parkirališta za osobna vozila i bicikle, a vrijeme putovanja od Vinkovaca do Vukovara skratit će se za 50 posto. Putnički željeznički prijevoz bit će udobniji i sigurniji, što je vrlo važno za dnevne migracije stanovnika tih gradova i općina uz prugu. Povećat će se kapacitet luke Vukovar, koja je smještena na Transeuropskom koridoru Rajna – Dunav, a čime će ona biti kvalitetno povezana s glavnim prometnim koridorom RH1.

Kako bi se stanovništvo Vukovarsko-srijemske županije koje gravitira pruzi što bolje upoznalo s projektom i radovima, sljedećega dana, 23. rujna, bio je organiziran obilazak gradilišta s predstavnicima medija uz stručno vođenje voditelja projekta i projektnoga tima te predstavnika konzorcija radova i nadzora nad radovima. Sudionici su obišli radove u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje, kolodvorski prostor uz luku Vukovar te gradilište na otvorenoj pruzi na lokaciji Pačetin.

Modernizacija pruge od Vinkovaca do Vukovara duge 18,71 kilometar obuhvaća potpunu rekonstrukciju pruge te njezinu obnovu, nadogradnju i elektrifikaciju. Vrijednost projekta je 542,6 milijuna kuna, a projekt se s 85 posto bespovratnih sredstava sufinancira iz Kohezijskog fonda Europske unije.

Predstavnici konzorcija nadzora nad radovima s voditeljem projekta

Predstavnici konzorcija nadzora s voditeljem projekta

Radovi na otvorenoj pruzi na lokaciji Pačetin

 

 

 

 

 

                

Skip to content