Projekt modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić – Zabok prijavitelja HŽ Infrastrukture d.o.o. odobrila je Europska komisija. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 80,8 milijuna eura, a nakon obnove navedena će linija omogućiti maksimalnu voznu brzinu od 120 km/h.

Dionica Zaprešić – Zabok ima važnu ulogu u putničkome prijevozu na području zagrebačke aglomeracije. Modernizacijom i elektrifikacijom obnovit će se gotovo 24 kilometra željezničke pruge, čime će biti omogućeno njezino uključivanje u prigradski željeznički prometni sustav grada Zagreba, a skratit će se i vrijeme putovanja na relaciji Zagreb – Zabok. Projekt će također doprinijeti poboljšanju interoperabilnosti željezničkog prometa, što će EU-ovim prijevoznicima olakšati pružanje željezničkih usluga i povećati konkurentnost hrvatske željezničke mreže.

Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Radovi na projektu započet će nakon što bude zaključen ugovor s izvođačem radova odabranim u postupku javne nabave koji je u tijeku, dok se završetak cjelokupnog projekta očekuje do 2020. godine.

Detaljnije o projektu:

Dionica Zaprešić – Zabok dio je tzv. zagorske pruge koja vodi sve do Čakovca, regionalnog je karaktera (R201 Zaprešić – Bedekovčina – Čakovec) te se proteže na dvije županije, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku. Projekt podrazumijeva sljedeće zahvate na dionici:

  • Poboljšat će se građevinski parametri pruge na projektiranu građevinsku brzinu od najviše 120 km/h, a pritom će se na pruzi rekonstruirati pojedini lukovi odnosno postojeća trasa izmaknut će se na ukupno šest kilometara.
  • Pruga će se elektrificirati.
  • Rekonstruirat će se kolodvori Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće i Zabok, što podrazumijeva izgradnju novih perona (korisne duljine najmanje 160 m), pothodnika, nadstrešnica i parkirališta, rekonstrukciju kolodvorskih zgrada, razdvajanje kolodvora Zabok na putnički i teretni dio te izgradnju nove zgrade za smještaj signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te ureda za izvršno osoblje u kolodvoru Zabok.
  • U stajalištima Pojatno, Kupljenovo i Žeinci bit će izgrađeni novi peroni, nadstrešnice i parkirališta.
  • U kolodvorima i stajalištima bit će osiguran sustav videonadzora te vizualno i audio obavještavanje putnika.
  • Na dionici će biti ugrađeni novi signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji te uređaji daljinskog upravljanja prometom kako bi se osigurali preduvjeti za brže, ali i sigurnije prometovanje vlakova.
  • Velike će promjene biti uvedene i na 21 željezničko-cestovnome prijelazu, odnosno suvremenim automatskim osiguranjem i sintetičkim popođenjem bit će modernizirano 15 prijelaza, četiri će prijelaza spojnim cestama biti preusmjerena na susjedne prijelaze, a jedan će biti ukinut kako bi se uz povećanje dopuštene vozne brzine vlakova podigli i propusnost i razina sigurnosti na sjecištima pruge i cesta.
  • Uredit će se odnosno rekonstruirati te izgraditi potpuno nove pružne građevine kao što su četiri nova armiranobetonska mosta Vučerna, Lužki potok, Črnec i Horvacka te cestovni most Horvacka. Radi odvodnje uredit će se 35 propusta i kanala, a na mjestima gdje je to potrebno i uporni/potporni zidovi.

 

                                      

Skip to content